• Om växande företag som fick nobben för tält på egen industrimark.

  Som nyinflyttad i Köping, med lång erfarenhet från landstinget och riksdagen, blir jag minst sagt häpen över att representanter för kommunens majoritetspartier i den offentliga skriftliga debatten har så svårt att ta till sig av kritik. Istället för att respektera andra partiers uppfattningar väljer de att klistra etiketter på mig som ”bakåtsträvare” och ”kappvändare”.

  Vi kan ha olika uppfattningar om vad som borde göras eller vad som görs för att förbättra eller försämra företagsklima...

 • Lägg prestigen åt sidan och gör ett omtag

  Det är anmärkningsvärt och dessutom grovt vilseledande att Elizabeth Salomonsson i tidningen fortsätter att anklaga KD och C för att inte vilja ändra detaljplanerna för att göra det möjligt att anlägga avloppsanläggningar på Norr Mälarstrand i Köping.

  Tvärt om framgår det med all önskvärd tydlighet i reservationen att våra båda partier tycker det var utmärkt och helt nödvändigt att avskaffa det gamla förbudet. Därom kan det inte råda något som helst tvivel, vilket Elizabeth borde ha in...

 • Svar till Elizabeth Salomonsson (S) om norr mälarstrand

  I måndagens tidning raljerar KS-ordf Elizabeth Salomonsson (S) över vårt ställningstagande i Samhällsbyggnadsnämnden. Vi anser att Köpings kommun borde invänta ny lagstiftning som förväntas innebära att tvångslagstiftningen om anslutning till kommunalt vatten- och avlopp upphör. Frågan var också uppe i medborgardialogen i Munktorp i tisdags kväll.

  Hon kallar oss för bakåtsträvare när vi vill skapa en större flexibilitet med ändamålsenliga, teknikneutrala lösningar i form av gemensamhet...

 • Kan Familjecentralen jobba med hemmasittarna?

  Vi har skolplikt i vårt land och ändå beräknas över 5.000 elever vara sk hammasittare, som av olika anledningar inte går till skolan varje dag utan sitter hemma.

  Detta är en mycket allvarlig utveckling där det kan handla om olika orsaker allt ifrån elevens hemmiljö och studiemiljön i skolan till elevens begåvningsförutsättningar eller neuropsykiatriska diagnoser.

  Dessa elever som inte klarar av att gå till skolan för få den utbildning de så väl behöver och som de har rätt till f...

 • Replik på insändaren ”Dags att ta av offerkoftan”

  Replik på insändaren ”Dags att ta av offerkoftan” undertecknad av signaturen ”Skattebetalare i Köpings kommun”

  Tack för dina reaktioner. Syftet med vår motion och vår debattartikel om att låta kommuninvånarna i Kolsva få välja kommundelsnämnd är att stärka närdemokratin och att engagera medborgarna för en levande och visionär kommundel.

  Att öppna för direktval till Kolsva kommundel står inte på något sätt i konflikt med ett närmare samarbete mellan kommunerna i Västra Mälardalen. Vi vä...

 • Dags börja använda Lagen om valfrihet (LOV) i Köping

  Kristdemokraterna och Centerpartiet i Köping har lämnat in en gemensam motion där de vill att kommunen ska börja använda Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom den kommunala vård och omsorgen.

  I motionen beskriver de båda partierna att kommunen med hjälp av LOV kan överlåta till brukaren att själv välja utförare av välfärdstjänster bland godkända leverantörer där syftet är att öka kvalitén och ge människor ökat inflytande över den omsorg de får.

  – Vi tycker det är rimligt at...

 • Dags reformera partistödet

  Kristdemokraterna och Centerpartiet i Köping har lämnat in en motion om att kommunen under 2019 ska göra partistödet i Köpings kommun mer rättvist. Redan för 27 år sedan kom en lag som sa att det inte räcker med att ge partierna ett ekonomiskt stöd bara beräknat på hur många mandat de har i kommunfullmäktige. Därför ska det dels vara ett grundstöd lika för alla partier kombinerat med ett mandatstöd.

  Kommunallagen säger att stödet inte får utformas så att det otillbörligt gynnar eller m...

 • Stoppa vildsvinen

  Uttalande från Kristdemokraternas distriktsårsmöte i Fagersta lörd 15 nov 2019

  Kristdemokraterna i Västmanland uppmanar regeringen att sätta in tydliga åtgärder för att stoppa vildsvinsstammens explosionsartade utveckling i vårt land.

  Uppskattningsvis finns det idag ca 350.000 djur men det kan också röra sig om upp till 500.000, medan avskjutningen ligger på ca 100.000 per år.

  Vildsvinen orsakar stora skador på åkrar, slåttervallar, golfbanor, kyrkogårdar, parker, trädgår...