• 31% av gymnasieeleverna utan slutbetyg

    Nu går nästan var tredje ut gymnasiet utan fullständiga betyg. Det är skandal! Nu måste kommunen rusta för framtiden och satsa på de unga.

    De har nog svårt att komma ut på arbetsmarknaden ändå som det är. En rejäl satsning på skolan är ett måste. Vi har lagt mer pengar i 2012 års budet än S och V och nästa år blir skillnaden säkert än större.