• Gör Y-et till en knutpunkt för turismen

  Timrå behöver få till en ordenligt lösning av Y-et och området däromkring. Y-et borde göras till en knutpunkt för turismen i vår del av Medelpad. Idag har man satt kravallstaket runt Y-et för det är risk att det faller ner delar. Så har det blivit för att man från den politiska majoriteten inte brytt sig om att underhålla konstverket. Detsamma gäller kommunens egna kulturreservat Lögdö bruk. Det står också och förfaller. Vid sidan om Y-et behöver vi också förbättra tillgängligheten till det vac...
 • Det ska löna sig att arbeta !

  Och det ska finnas goda villkor för att starta och driva företag. Även den som varit arbetslös länge eller som på annat sätt har svag anknytning till arbetsmarknaden måste kunna få ett arbete. Vi föreslår bland annat att unga och nyanlända ska kunna tjäna en halv miljon skattefritt innan de börjar betala skatt för att på så vis stödja dessa gruppers etablering på arbetsmarknaden. Även sänkta arbetsgivaravgifter för unga, RUT- och ROT-avdragen samt att man bibehåller jobbskatteavdragen skapar ...

 • Ungdomsarbetslösheten i Timrå fortsätter öka

  Ungdomsarbetslösheten i Timrå debatterades livligt på fullmäktige den 21 maj. Mer behöver förstås göras det är alla överens om, inte minst på det lokala planet. I Timrå har ungdomsarbetslösheten ökat avsevärt de senaste åren och är nu näst högst bland länets kommuner, långt över riksgenomsnittet.

  Som vanligt skylle majoriteten ifrån sig och hävdar att allt är: ”regeringens fel”. Det är förvisso sant att ungdomarbetslösheten inte gått ner de senaste åren, trots insatser i fo...

 • Inför Lagen om valfrihetssystem

  Centerpartiet har i en motion föreslagit att snabbt utreda lagen om valfrihet. Intentionen är att i någon form införa lagen om valfrihetssystem inom vård och omsorg (LOV). Vi kristdemokrater ser positivt på att införa valfrihet inom socialförvaltningens område

  En utredning kring frågan har påbörjats inom socialförvaltningen, ändå säger nu Socialdemomkraterna och Vänsterpartiet i kommunstyrelsen nej till motionen. De har fastnat för ordet ”snabbt” i motionen. Motionären f...

 • Alliansens budget för 2012 klar!

  Finanskrisen i Europa påverkar oss i Sverige negativt. Tack vare regeringens insatser står sig ändå Sveriges kommuner väldigt starka.

  Resultatet i Timrå kommun för 2012 budgeteras i vår budget till 8,3 miljoner inklusive en skattesänkning om 10 öre! En klar förbättring mot vårt budgetförslag för 2011. Skattesänkningen tycker vi är en viktig signal till näringsliv och medborgare att Timrå är en kommun under stark utveckling.

  För oss kristdemokrater är satsningar på barn och un...