• Trygghetsarbetet får inte ignoreras mera!

  Trygghetsarbetet i vår kommun är ett enormt viktigt men tyvärr ganska bortglömt område. Kommunen borde känna ett större ansvar för detta och ta initiativ till fler medborgardialoger. Får politiker höra vad folk upplever och känner så kan de inte längre förneka att det förekommer otrygghet ute på byn.

  Nu handlar trygghet inte bara om att vara trygg utomhus utan också man ska kunna vara trygg i olika sammanhang. Vi behöver ett krafttag mot mobbning och utanförskap i skolan och stärka try...

 • Massor att göra inom skolan och barnomsorgen

  Det finns massor att göra inom skolområdet. Barngruppernas storlek i förskolan behöver minska och så ska kommunen erbjuda öppen förskola. Skolorna ska ha kompetens och avsätta resurser för att tidigt upptäcka och hjälpa barn i behov av särskilt stöd. Ett aktivt arbete mot såväl mobbing som annan kränkande behandling behövs.

  Vi ser med oro på den bristande jämställdheten i skolan. Ett exempel på detta är att i åk 9 uppnådde 80 procent av flickorna kunskapskraven i alla ämnen 2017, för p...

 • Krafttag mot mobbning nedröstad

  Krafttag mot mobbning nedröstad. Mobbning och utanförskap retar oss. Vi tycker det är viktigt att man verkligen tar itu med saken från politiskt håll.

  Det är fantastiskt när eleverna själva, som på Böle skola, själva tar initiativ till att få ihop pengar till att utbilda lärare och elever i antimobbningsarbete. Men ska inte detta vara något som ligger politikerna på högsta nivå i intresse, tyvärr inte i Timrå…

  Och när man väl kommit dit och ska utveckla likabehandlingpl...

 • Krafttag mot mobbningen

  Skolorna har idag en nollvision mot kränkningar, men uppgifter om hur läget ser ut och hur många som är utsatt för mobbning saknas. Känt är att 2010 prickades en skola i Timrå av skolinspektionen1 och 2011 anmäldes en skola för en elev som kränkts hela sin skolgång.23

  Allt är som tur är inte nattsvart. Varje skola har numera en likabehandlingsplan där man beskriver hur man hanterar och jobbar med mobbning. Vi anser dock att man ska genomföra en ordentlig kartläggning av kränkningarn...

 • Motion: Krafttag mot mobbningen

  Timrå 2013-04-10 Motion till kommunfullmäktige i Timrå av Henrik Sendelbach

  Skolan ska handla om kunskap. Det krävs tydliga mål och undervisning som är anpassad till varje elev. Men det räcker inte. Mattetalen blir enklare att lösa i en trygg skola. Timrås elever förtjänar krafttag mot mobbning, trivsamma klassrum, riktig mat och lärare som har tid för en pratstund.

  Skolorna har idag en nollvision mot kränkningar, men uppgifter om hur läget ser ut och hur många som är utsatta för mobbn...

 • Skolan och barnomsorgen behöver mer resurser!

  Skolan går på knäna, Timrå kommun hamnar allt längre i jämförelser med andra kommuner.

  Majoritetens snåla budgetar visar sig i form av låga resultat i skolan. Över 40% av eleverna uppnådde inte målen i alla ämnen 2011 i grundskolan. Och bara 72% av eleverna hade fullföljt sin gymnasieutbildning efter 4 år! Lärarna ska inte klandras, hela 92% har pedagogisk högskoleexamen, långt över riksgenomsnittet.

  Tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet Liberalerna, har vi ...

 • Maskeringsförbud i kommunen onödigt

  Sverigedemokraterna i Timrå lämnade i januari in en motion om att ”förbjuda maskering på kommunala inrättningar”. Enligt dem verkar detta vara ett problem.

  Vi har idag en lagstiftning som förbjuder maskering vid demonstrationer. Skolorna har sedan 2003 rätt att förbjuda exempelvis burka, som nämns i motionen, och lärare får säga till elever på skolorna då man behöver kunna identifiera dem vid exempelvis provskrivningar. Men att detta förkommit, ens en enda gång, i Timrå ...

 • Alliansens budget för 2012 klar!

  Finanskrisen i Europa påverkar oss i Sverige negativt. Tack vare regeringens insatser står sig ändå Sveriges kommuner väldigt starka.

  Resultatet i Timrå kommun för 2012 budgeteras i vår budget till 8,3 miljoner inklusive en skattesänkning om 10 öre! En klar förbättring mot vårt budgetförslag för 2011. Skattesänkningen tycker vi är en viktig signal till näringsliv och medborgare att Timrå är en kommun under stark utveckling.

  För oss kristdemokrater är satsningar på barn och un...

 • Nya Sörbergeskolan – skenande kostnader?

  Vi har varit oroliga för att kostnaderna ska skjuta i höjden – kanske ett nytt Himlabadet som i Sundsvall? Under året har vi därför agerat för att hålla koll på utvecklingen. På kommunstyrelsen 16 augusti begärde vi att få en återrapportering av hur byggkostnaderna ligger. På kommunstyrelsen i september fick vi svar. Totalentreprenaden är kalkylerad till 105,6 miljoner kr och budgeten sägs kunna hållas.
 • Har vi inga demokratiska rättigheter, Eva?

  Jag läste till min stora förvåning i Socialdemokraternas nyhetstidning i september 2009 att Eva Lindstrand (S) går ut och fördömer samt generaliserar om en hel yrkeskår, skolpedagogerna. Jag har full förståelse för att Eva reagerar på snöbollskastning och att någon i demonstrationståget i december 2008 ropade hora till henne. Sådant beteende får inte förekomma. Vi inom Kristdemokraterna i Timrå och jag som skolpedagog fördömer det starkt. Men tyvärr sker det alltför ofta att rötäggen ser sin ...