• Helt ense men ändå oense om Lov-motion

  Fullmäktige blev extra långt på måndagen. En fråga som hett debatterades var Centerpartiets motion om att ”utreda Lagen om valfrihetssystem” (Lov). Båda sidorna hårt fram med olika beskyllningar och misstolkningar av vad var och en sa.

  Centerpartiet som lagt motionen ville:
  återremittera motionen till socialnämnden för att först göra klar utredningen så att man därefter kan ta ställning till ett eventuellt införande av Lagen om Valfrihetssystem

  Socialdemokraterna ville:
  avslå motionen med för att man reagerat på ordet ”snabbt” i motionen, men utredningen som ska påbörjas 1 april i socialnämnden ska genomföras och därefter kommer man ta ställning till ett eventuellt införande.

  Moderaterna och Folkpartiet stödde Centerpartiets linje, Vänsterpartiet visade sig vara oenigt.

  Sammantaget måste man säga att debatten var meningslös, alla skulle ju oavsett svar på motionen fullfölja den utredning som socialnämnden ska påbörja och därefter ta ställning till sakfrågan om ett införande av Lagen om valfrihetssystem.

  Varför då inte bli sams. Man skulle väl kunnat gått till avslut och gått med på att avslå motionen om att ”snabbt” utreda med ett tillägg som tydliggör att utredningen ska genomföras och att man tar ställning därefter. Då hade båda sidor lite av sina intressen tillgodosedda. Men icke, den politiska prestigen är alltför stor i Timrå. Efter omröstning med votering föll röstsiffrorna ut med 16 röster för återremiss. Det visade sig vara endast 46 av 49 tjänstgörande i fullmäktige och då en tredjedel av rösterna räcker för en återremiss var 16 precis vad som behövdes. Detta innebär nu att motionen återkommer efter att utredningen är klar och då får man ta ställning till motionen och ett eventuellt införande.

  Återremissyrkande innehöll därtill att man skulle utreda äldreomsorgen, en fråga som rimligen är socialnämndens sak att få besluta över. Exakt vad denna särskilda utredning var lite otydligt så det blir väl en tolkningsfråga för nämnden. Med anledning av allt detta anser vi kristdemokrater att båda sidor borde släppt lite på prestigen och avgjort frågan om motionen, sedan kunde socialnämnden fått genomföra utredningen i lugn och ro.