• Gör Y-et till en knutpunkt för turismen

  Timrå behöver få till en ordenligt lösning av Y-et och området däromkring. Y-et borde göras till en knutpunkt för turismen i vår del av Medelpad. Idag har man satt kravallstaket runt Y-et för det är risk att det faller ner delar. Så har det blivit för att man från den politiska majoriteten inte brytt sig om att underhålla konstverket. Detsamma gäller kommunens egna kulturreservat Lögdö bruk. Det står också och förfaller. Vid sidan om Y-et behöver vi också förbättra tillgängligheten till det vac...
 • Y:et, som under åren kostat miljontals kronor, skrivs ned till 1 kr

  Nu skriver kommunen ned det bokförda värdet på Y:et till 1 kr. Y:et av Bengt Lindström, kom till under socialdemokratiskt styre 1995 och har under årens lopp kostat skattebetalarna många miljoner kronor.

  Skulpturen, som är gjord i betong, väger inte mindre än 700 ton och invigdes 3 september 1995 intill Trafikplats Midlanda på E 4. Byggkostnaden lär ha varit uppemot en 30 miljoner. Kostnaden stod kommunen och olika företag. De årliga kostnaderna inklusive avskrivningar har senaste å...

 • Vänd Timrå mot havet!

  Timrå har en underbar och vacker havskust, en naturtillgång som inte nyttjas fullt ut.

  På många håll ser det mer ut som ett industriområde än, som det skulle kunna vara, ett friluftsområde. Kuststräckan mellan Vivstavarv och Östrand skulle kunna bli mycket trevligare om ångtuberna där, kunde kamoufleras. Vårat unika Deltaområde ska förvaltas men också synliggöras mer för allmänheten, bl.a. genom att skylta upp bättre.

  Järnvägens sträckning är en viktig faktor för Timrås framtid!...