• Badtider för kvinnor

    Centerpartiet har in en motion föreslagit att man inför ”särskilda badtider för kvinnor” vid simhallen i Timrå. Idén har såväl prövats som införts i flera kommuner, däribland exempelvis Hudiksvall och Sundsvall.

    Kritiska röster talar mest om varför just kvinnor ska få tider och hur detta är ur ett jämställdhetsperspektiv. Men är det inte bra att ge alla möjlighet att kunna känna att de kan gå och bada på vårt badhus. Det finns kvinnor och män som av olika skäl inte kan/vill bada samtidigt som det motsatta könet. Timrå har provade det hela 2006 men då endast en gång i månaden, frågan blir då om man lade upp det hela på rätt sätt. I Sundsvall har man på Himlabadet tider enbart för kvinnor på måndagar och tider enbart för män på tisdagar. Vad/om det skulle kosta rent ekonomiskt vet vi inte än, men i övrigt ser vi inga hinder – så varför inte följa Sundsvalls exempel?