• Aktivitetshallen i Timrå

    Socialdemokraterna i Timrå bygger aktivitetshall för 20 milj kr? Vi ser med förvåning hur Socialdemokraterna hängt upp en stor banderoll med texten att (s) bygger en aktivitetshall i Timrå.

    Vi vet att Socialdemokraterna som parti är stadd i kassan, men att de skulle ha råd att bygga en aktivitetshall trodde vi inte…

    Sanningen är den att Socialdemokraterna visar på maktfullkomlighet och anser att Timråbornas pengar numera är deras. Det är ett tecken på mycket dåligt omdöme och att de blundar för att skattepengarna är våra gemensamma. Tydligen räcker inte det generösa partistöd (s) erhåller varje år utan man tar även till Timrå kommuns investeringsmedel för att marknadsföra sitt parti i valrörelsen.

    Aktivitetshallens investerings och driftskostnader är i dagsläget inte presenterade eller ens beslutade till fullo. Gissningsvis kan man uppskatta kapital och driftkostnader för denna hall på uppemot 3 miljoner kr/år. Hur ska (s) finansiera detta då man i dagsläget inte har råd med att underhålla fotbollsläktaren på Grytan? Detta vill säkerligen många Timråbor liksom jag få ett svar på. Socialdemokraterna bör snarast ta ner banderollen och stoppa bygget av Aktivitetshallen till dess att finansieringen är presenterad och beslutad till fullo.