• Göran Hägglund i Almedalen

    Idag är det Kristdemokraternas tur i Almedalen. Inför detta har Göran Hägglund en debattaartikel i Dagens Nyheter där han sätter fingret på partiets ideologi och politik:

    ”Vi behöver en politik som bygger på insikten att varken mer prylar eller ens en kraftigt uppbyggd offentlig välfärd skapar mening eller mål i livet. De är medel, om än mycket viktiga. Målet är någonting helt annat. Och detta – känslan av mening, värde, samhörighet och sammanhang – utvecklas i våra relationer, i gemenskap med andra.”

    Vidare säger han: ”Den politik som inte inser detta – som inte ser och vill stödja civilsamhället – är därför en politik som hotar viktiga värden. Det är därför jag avvisar statsindividualism men omfamnar samhällsgemenskap. Vi behöver inse att det goda samhället inte kan skapas i en ensidig relation mellan staten och isolerade individer. Det goda samhället kan vi bara förverkliga genom att steg för steg gemensamt arbeta för det. För det är i detta arbete som vi bygger tillit, solidaritet och tolerans. Bara så kan vi göra Sverige till världens bästa land att leva och växa upp i.”