• Försäljning av Högbo

  Socialdemokraterna vill i en motion att AB Timråbo förvärvar Högbo (höghuset intill kommunhuset) från kommunen.

  Vi har tillsammans med allianspartierna verkat för att detta sker på ett lagligt sätt.

  Det är ganska uppenbart att socialdemokraterna tänker göra om Högbo till ett seniorboende. Vi kristdemokrater ser mycket postivt till att det skapas ett bra seniorboende i Timrå, men frågan om man kan göra det till rimliga kostnader med just Högbo är däremot en helt annan fråga.

  ...
 • Alliansens budget för 2012 klar!

  Finanskrisen i Europa påverkar oss i Sverige negativt. Tack vare regeringens insatser står sig ändå Sveriges kommuner väldigt starka.

  Resultatet i Timrå kommun för 2012 budgeteras i vår budget till 8,3 miljoner inklusive en skattesänkning om 10 öre! En klar förbättring mot vårt budgetförslag för 2011. Skattesänkningen tycker vi är en viktig signal till näringsliv och medborgare att Timrå är en kommun under stark utveckling.

  För oss kristdemokrater är satsningar på barn och un...

 • Nya Sörbergeskolan – skenande kostnader?

  Vi har varit oroliga för att kostnaderna ska skjuta i höjden – kanske ett nytt Himlabadet som i Sundsvall? Under året har vi därför agerat för att hålla koll på utvecklingen. På kommunstyrelsen 16 augusti begärde vi att få en återrapportering av hur byggkostnaderna ligger. På kommunstyrelsen i september fick vi svar. Totalentreprenaden är kalkylerad till 105,6 miljoner kr och budgeten sägs kunna hållas.