• Skolan och barnomsorgen behöver mer resurser!

  Skolan går på knäna, Timrå kommun hamnar allt längre i jämförelser med andra kommuner.

  Majoritetens snåla budgetar visar sig i form av låga resultat i skolan. Över 40% av eleverna uppnådde inte målen i alla ämnen 2011 i grundskolan. Och bara 72% av eleverna hade fullföljt sin gymnasieutbildning efter 4 år! Lärarna ska inte klandras, hela 92% har pedagogisk högskoleexamen, långt över riksgenomsnittet.

  Tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet Liberalerna, har vi ...

 • Kommunen avstår sin säkerhet med bästa rätt

  Timrå IK har tillfrågan kommunen om man kan tänka sig avstå bästa rätt på de pantbrev kommunen har kopplade till klubbens skuld för arenan man köpte av kommunen 2003. Att ha den bästa rätten innebär att man är den främsta fordringsägaren i det fall den man lånat ut till kommer på obestånd. Frågan behandlades på kommunfullmäktige den 26 november. Vi kristdemokrater yrkade man ska ta ansvar för kommunmedborgarnas skattemedel och få en överblick över riskerna innan man tar ställning. Detsamma g...

 • Kommunens årsbokslut 2011

  Komunens resultat slutade 2011 på 7,9 miljoner. Vilket är i nivå med budget men inte mer. Soliditeten förbättras något i och med detta men tidigare års vanskötsel innebär att man trots detta ligger långt efter flertalet andra kommuner.

  Befolkningsmålet på 18500 känns allt mer avlägset, nu återstår 3 år kvar till 2015 och historiskt sett inte varit några större förändringar mellan åren och några större insatser för att nå upp till målet har inte gjorts. En befolkningsmålsgrupp har do...

 • Timrå IK förskotteras 4,8 miljoner kr

  Elitserielaget Timrå IK får nu 4,8 miljoner kronor i förskott av driftsbidraget, allt för att förhindra att klubben går i konkurs. Det är inga nya pengar utan pengar som avtalades när klubben köpte nuvarande E.On Arena av Timrå kommun 2003.

  Under årens lopp har klubben vid flera tillfällen fått det avtalade driftsbidraget i förväg, men då också fått betala ränta för detta, men nu har man kommit till vägs ände. Med det beslut som kommunstyrelsen tagit och fullmäktige säkerligen fasts...

 • 98 miljoner till Timrå IK fram till 2018!

  När Timrå IK köpte nuvarande E.On Arena 2003 fick klubben ett avtal som skulle ge dem totalt 98 miljoner i olika bidrag av kommunen fram till 2018. Fram till dags dato har de fått inte mindre än 75 miljoner av däribland ett finansieringsbidrag som innebär att kommunen bekostar klubbens ränta och amortering på lånet kommunen gav för att klubben skulle kunna köpa arenan. Inte en spänn har klubben betalat för arenan.

  Hur galet får det bli och hur mycket pengar ska kommunen pynta in i klu...

 • Utanförskapet ökar i Timrå – dags att agera

  Utanförskapet ökar i Timrå. Alltfler söker hjälp för att kunna försörja sig. Att då gräva ner huvet i sanden och skylla på regeringen är att strunta i alla utsatta människor.

  Ska man skylla på regeringen så var det väl den socialdemokratiska regeringens fel på 1990-talet att  försörjningsstöden kostade betydligt mer än idag. Nej, problemet ligger inte på denna nivå utan handlar bland annat om konjunkturen.

  Påståendet om att det skulle vara regeringens syftar antagligen på den...

 • Alliansens budget för 2012 klar!

  Finanskrisen i Europa påverkar oss i Sverige negativt. Tack vare regeringens insatser står sig ändå Sveriges kommuner väldigt starka.

  Resultatet i Timrå kommun för 2012 budgeteras i vår budget till 8,3 miljoner inklusive en skattesänkning om 10 öre! En klar förbättring mot vårt budgetförslag för 2011. Skattesänkningen tycker vi är en viktig signal till näringsliv och medborgare att Timrå är en kommun under stark utveckling.

  För oss kristdemokrater är satsningar på barn och un...

 • Nya Sörbergeskolan – skenande kostnader?

  Vi har varit oroliga för att kostnaderna ska skjuta i höjden – kanske ett nytt Himlabadet som i Sundsvall? Under året har vi därför agerat för att hålla koll på utvecklingen. På kommunstyrelsen 16 augusti begärde vi att få en återrapportering av hur byggkostnaderna ligger. På kommunstyrelsen i september fick vi svar. Totalentreprenaden är kalkylerad till 105,6 miljoner kr och budgeten sägs kunna hållas.