• Utanförskapet ökar i Timrå – dags att agera

  Utanförskapet ökar i Timrå. Alltfler söker hjälp för att kunna försörja sig. Att då gräva ner huvet i sanden och skylla på regeringen är att strunta i alla utsatta människor.

  Ska man skylla på regeringen så var det väl den socialdemokratiska regeringens fel på 1990-talet att  försörjningsstöden kostade betydligt mer än idag. Nej, problemet ligger inte på denna nivå utan handlar bland annat om konjunkturen.

  Påståendet om att det skulle vara regeringens syftar antagligen på den felaktiga uppfattningen om att förändringarna inom sjukförsäkringsområdet skulle handla om att vältra över kostnader på kommunerna. Många människor har förstås drabbats av förändringarna på ett sätt som det inte var tänkt. Därför har Kristdemokraternadrivit på frågan om för en bättre sjukförsäkring och nu 2012 genomförs ett antal förbättringar.

  Men nu var ämnet försörjningsstöden i Timrå och inte sjukförsäkringen. Effekten kommer i den europeiska finanskrisens spår med en växande arbetslöshet. Försörjningsstödens nivå i Timrå påverkas också av att allt fler går ut gymnasiet utan fullständiga betyg. 31 procent gick 2011 ut gymnasieskolan utan fullständiga betyg. Det är fruktansvärt. Skolan måste ges mer resurser!

  En annan faktor är att kommunen har också fått ta emot en ökad andel kvotflyktingar som generellt har en mycket låg utbildningsnivå. Kommunen och dessa människor får nu betala priset för ett otillräckligt stöd

  Vi behöver också stärka företagsklimatet i Timrå. Friskoleetableringen motarbetades öppet av socialdemokraternas och partiets svaga ställningstagande för järnvägsdragningen innebär att det nu blir problem med företagsetableringar då Trafikverket hävdar riksintresse i Timrås industriområde.

  Nu måste något göras. Om inte socialdemokraterna vill så vet vi att det ett alternativ 2014.