• Timråkratin i Timrå verkar bestå

  Den 18 juni hade Miljö- och byggnadsnämnden ett sammanträde där man beslutade riva logen på Lögdö kulturreservat. Till detta hade vår nya ersättare inte kallats och därmed inte heller fått några handlingar. På senaste kommunfullmäktige valdes vår nya ledamot in i nämnden. Det fanns gott om tid att kalla vår nya ledamot och vi hade till och med före fullmäktige gett alla nödvändiga kontaktuppgifter. Kanske var det ett medvetet val för att slippa motstånd? Sammanträdet har nu över...

 • Gör Y-et till en knutpunkt för turismen

  Timrå behöver få till en ordenligt lösning av Y-et och området däromkring. Y-et borde göras till en knutpunkt för turismen i vår del av Medelpad. Idag har man satt kravallstaket runt Y-et för det är risk att det faller ner delar. Så har det blivit för att man från den politiska majoriteten inte brytt sig om att underhålla konstverket. Detsamma gäller kommunens egna kulturreservat Lögdö bruk. Det står också och förfaller. Vid sidan om Y-et behöver vi också förbättra tillgängligheten till det vac...
 • Skänker pengar till ideella organisationer

  Kristdemokraterna Timrå utmanade idag, 3 september, de andra partierna att skänka det man får in på valstugan till en eller flera lokala ideella organisationer.

  Det är i ideella organisationer och det civila samhället som människors engagemang på bästa sätt tas tillvara och utvecklas. Kristdemokraterna vill uppmuntra till ökat engagemang i ideella organisationer genom ökade bidrag till föreningslivet i Timrå, minskad statlig styrning, utvidgad avdragsrätt för gåvor till ideella organis...

 • Kommunen avstår sin säkerhet med bästa rätt

  Timrå IK har tillfrågan kommunen om man kan tänka sig avstå bästa rätt på de pantbrev kommunen har kopplade till klubbens skuld för arenan man köpte av kommunen 2003. Att ha den bästa rätten innebär att man är den främsta fordringsägaren i det fall den man lånat ut till kommer på obestånd. Frågan behandlades på kommunfullmäktige den 26 november. Vi kristdemokrater yrkade man ska ta ansvar för kommunmedborgarnas skattemedel och få en överblick över riskerna innan man tar ställning. Detsamma g...

 • Timrå IK förskotteras 4,8 miljoner kr

  Elitserielaget Timrå IK får nu 4,8 miljoner kronor i förskott av driftsbidraget, allt för att förhindra att klubben går i konkurs. Det är inga nya pengar utan pengar som avtalades när klubben köpte nuvarande E.On Arena av Timrå kommun 2003.

  Under årens lopp har klubben vid flera tillfällen fått det avtalade driftsbidraget i förväg, men då också fått betala ränta för detta, men nu har man kommit till vägs ände. Med det beslut som kommunstyrelsen tagit och fullmäktige säkerligen fasts...

 • 98 miljoner till Timrå IK fram till 2018!

  När Timrå IK köpte nuvarande E.On Arena 2003 fick klubben ett avtal som skulle ge dem totalt 98 miljoner i olika bidrag av kommunen fram till 2018. Fram till dags dato har de fått inte mindre än 75 miljoner av däribland ett finansieringsbidrag som innebär att kommunen bekostar klubbens ränta och amortering på lånet kommunen gav för att klubben skulle kunna köpa arenan. Inte en spänn har klubben betalat för arenan.

  Hur galet får det bli och hur mycket pengar ska kommunen pynta in i klu...

 • Badtider för kvinnor

  Centerpartiet har in en motion föreslagit att man inför ”särskilda badtider för kvinnor” vid simhallen i Timrå. Idén har såväl prövats som införts i flera kommuner, däribland exempelvis Hudiksvall och Sundsvall.

  Kritiska röster talar mest om varför just kvinnor ska få tider och hur detta är ur ett jämställdhetsperspektiv. Men är det inte bra att ge alla möjlighet att kunna känna att de kan gå och bada på vårt badhus. Det finns kvinnor och män som av olika skäl inte kan/vill b...

 • Y:et, som under åren kostat miljontals kronor, skrivs ned till 1 kr

  Nu skriver kommunen ned det bokförda värdet på Y:et till 1 kr. Y:et av Bengt Lindström, kom till under socialdemokratiskt styre 1995 och har under årens lopp kostat skattebetalarna många miljoner kronor.

  Skulpturen, som är gjord i betong, väger inte mindre än 700 ton och invigdes 3 september 1995 intill Trafikplats Midlanda på E 4. Byggkostnaden lär ha varit uppemot en 30 miljoner. Kostnaden stod kommunen och olika företag. De årliga kostnaderna inklusive avskrivningar har senaste å...

 • Aktivitetshallen i Timrå

  Socialdemokraterna i Timrå bygger aktivitetshall för 20 milj kr? Vi ser med förvåning hur Socialdemokraterna hängt upp en stor banderoll med texten att (s) bygger en aktivitetshall i Timrå.

  Vi vet att Socialdemokraterna som parti är stadd i kassan, men att de skulle ha råd att bygga en aktivitetshall trodde vi inte…

  Sanningen är den att Socialdemokraterna visar på maktfullkomlighet och anser att Timråbornas pengar numera är deras. Det är ett tecken på mycket dåligt omdöme och at...

 • Vänd Timrå mot havet!

  Timrå har en underbar och vacker havskust, en naturtillgång som inte nyttjas fullt ut.

  På många håll ser det mer ut som ett industriområde än, som det skulle kunna vara, ett friluftsområde. Kuststräckan mellan Vivstavarv och Östrand skulle kunna bli mycket trevligare om ångtuberna där, kunde kamoufleras. Vårat unika Deltaområde ska förvaltas men också synliggöras mer för allmänheten, bl.a. genom att skylta upp bättre.

  Järnvägens sträckning är en viktig faktor för Timrås framtid!...