• Inför 100-lappen i Timrå

  Det ska inte kosta en pensionär mer än 100 kronor per månad att åka buss obegränsat. En bussig tanke är det också att ge våra ungdomar ett ungdomskort till samma pris och med samma villkor som seniorkortet.

  Sundsvalls kommun införde seniorkortet, populärt kallad ”100-lappen” den 14 augusti 2011. Kortet är giltigt för bussresor inom hela Sundsvalls kommun.

  Kommunala pensionärsrådet i Timrå (KPR) beslutade den 3 oktober 2011 att lyfta frågan om att införa 100-lappen i Timrå.

 • Motion: Inför 100-lappen i Timrå!

  Timrå 2013-04-10 Motion till kommunfullmäktige i Timrå av Henrik Sendelbach

  Sundsvalls kommun införde seniorkortet, populärt kallad ”100-lappen” den 14 augusti 2011. Kortet är giltigt för bussresor inom hela Sundsvalls kommun.

  Kommunala pensionärsrådet i Timrå (KPR) beslutade den 3 oktober 2011 att lyfta frågan om att införa 100-lappen i Timrå.

  24 januari 2012 behandlades frågan i Kommunstyrelsen (Dnr KS/2011:259), som valde att passa frågan vidare till Kollektivtrafikmyndighete...

 • Ny kollektivtrafikmyndighet bildad

  Den 1 januari 2012 bildades den nya kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län beroende på att en ny lag träder i kraft. Myndigheten ersätter Västernorrlands läns trafik AB.

  Någon skillnad bli det inte för resenärerna och den skattefinansierade trafiken kommer fortsättningsvis drivas av den nya myndigheten och upphandlas på det sedvanliga sättet. Den nya lagen gör det möjligt för den som vill att köra busstrafik i linjetrafik på kommersiell grund utan bidrag på såväl korta som...

 • Skönviksborna utan buss

  Linje 609 lades om och drogs längs E4. Därmed blev det omöjligt att åka buss mellan Timrå och Skönvik såvida man inte ville byta i Birsta. Nu dras även den möjligheten in i praktiken.

  Från och med den 22 augustislopas nämligen Sundsvalls pluslinje 77 och ersätts med en anropsstyrd anslutningslinje till och från Finstakiosken. Systemet gör att det blir praktiskt omöjligt för alla i Skönvik att åka buss. Och att åka och handla i Timrå centrum är ju inte att tänka på. Nu är det dags at...