• Inför Lagen om valfrihetssystem

  Centerpartiet har i en motion föreslagit att snabbt utreda lagen om valfrihet. Intentionen är att i någon form införa lagen om valfrihetssystem inom vård och omsorg (LOV). Vi kristdemokrater ser positivt på att införa valfrihet inom socialförvaltningens område

  En utredning kring frågan har påbörjats inom socialförvaltningen, ändå säger nu Socialdemomkraterna och Vänsterpartiet i kommunstyrelsen nej till motionen. De har fastnat för ordet ”snabbt” i motionen. Motionären föreslår att snabbt utreda frågan. Att en utredning redan har påbörjats bryr man sig inte om.

  På vår fråga om ett nej innebär att utredningen ska avbrytas är svaret ett klart nej. Men på följdfrågan om man säger nej till själva införandet är svaret från Socialdemokraterna ett klart ja. För Socialdemokraterna handlar inte utredningen om att införa valfrihet utan att se om man kan utveckla socialförvaltningens verksamhet. Då är det ju en helt annan utredning man påbörjat, som man får statligt bidrag för genom att kalla den en utredning kring lagen om valfrihet. Man ska som vanligt ha all verksamhet under kommunens tak. Att öka medborgarnas/brukarnas valfrihet och förbättra företagsklimatet i kommunen finns uppenbarligen inte på agendan.

  Lagen om valfrihet handlar om att man som brukare ska få välja utförare. Är man nöjd med kommunens tjänster behåller man förstås kommunen som utförare. Med valfrihet öppnas dock dörren för att välja en annan utförare. Den som av någon anledning inte är nöjd med kommunen kan nu välja en annan utförare och den som hört att en viss utförare är väldigt bra eller får speciella önskemål uppfyllda av en viss utförare kan med valfrihet välja denna med fördel.

  Kommunen väljer själv vilka delar man öppnar upp för flera utförare och alla utförare får samma peng. Det blir alltså inga större kostnader för kommunen. Ett företag måste också vara godkänt av socialstyrelsen för att få verka som utförare i en kommun. Hälften av landets kommuner har infört möjligheten att välja och fler är på gång. Samtliga landsting har infört valfrihetssystem.

  Vi får hoppas att socialistmajoriteten i kommunen inte är sämre än att de kan ta av sig de ideologiska skygglapparna och istället se till medborgarnas bästa.