• Skönviksborna utan buss

    Linje 609 lades om och drogs längs E4. Därmed blev det omöjligt att åka buss mellan Timrå och Skönvik såvida man inte ville byta i Birsta. Nu dras även den möjligheten in i praktiken.

    Från och med den 22 augustislopas nämligen Sundsvalls pluslinje 77 och ersätts med en anropsstyrd anslutningslinje till och från Finstakiosken. Systemet gör att det blir praktiskt omöjligt för alla i Skönvik att åka buss. Och att åka och handla i Timrå centrum är ju inte att tänka på. Nu är det dags att Timråpolitikerna vaknar och börjar planera för framtidens busstrafik i kommunen.