• Har vi inga demokratiska rättigheter, Eva?

  Jag läste till min stora förvåning i Socialdemokraternas nyhetstidning i september 2009 att Eva Lindstrand (S) går ut och fördömer samt generaliserar om en hel yrkeskår, skolpedagogerna.
  Jag har full förståelse för att Eva reagerar på snöbollskastning och att någon i demonstrationståget i december 2008 ropade hora till henne. Sådant beteende får inte förekomma. Vi inom
  Kristdemokraterna i Timrå och jag som skolpedagog fördömer det starkt. Men tyvärr sker det alltför ofta att rötäggen ser sin chans när stora folksamlingar möts.

  Det jag däremot inte kan acceptera är att hon har så svårt att tolerera att skolpedagoger och annan personal i skolan och förskolan offentligt uttrycker sin åsikt. Menar du Eva att den grundläggande medborgerliga rättigheten i en demokrati, att offentligt kunna uttrycka sin åsikt, inte gäller för hela yrkeskåren av skolpedagoger och annan skolpersonal? Betänk att det är vi skolpedagoger som har som uppgift att lära upp våra barn och unga i Timrå att tänka själva, värna om demokratin och våga ta ställning. Och nu verkar du vilja att vi ska hålla tyst och titta åt ett annat håll när vi anser att våra elever eller vi som yrkeskår blir felaktigt behandlade? Vad blir vi för föredömen för våra elever då?

  Till sist, jag citerar direkt ur tidningen. ”Det sägs också att någon kallade mig hora. Själv hörde jag det aldrig. Man förstår att vi får de barn vi har när vuxna pedagoger ger barnen sådana här förebilder.” När jag läser detta så kan jag bara skaka på huvudet. Jag skulle snarare vilja säga så här: Om det inte vore för den ambitiösa och duktiga skolpersonalens insatser i kommunen, och som dagligen kämpar med näbbar och klor för att leda de barn som av olika anledningar inte klarar av att sköta både sitt liv och sin skolgång, skulle kommunen ha än fler ungdomar och barn placerade i LVU-hem och liknande.

  Den socialdemokratiska majoriteten i kommunen har valt att låta Timrå ligga i botten av nationella lister över lärartäthet och skolan och utbildning har inte prioriterats ekonomiskt genom åren. Ser man till dessa fakta så är det snarast en otrolig bedrift av kommunens skolpersonal att vi trots en politisk ledning, som anser oss vara inkompetenta, har lyckats se till att en stor andel av våra  elever kommer på rätt köl i livet och lämnar grundskolan med godkända betyg.

  Rolf Johnny Olsen
  Kristdemokrat och skolpedagog i Timrå kommun