• Ökad öppenhet och demokrati nedröstat

    Timrås kommunfullmäktige beslutade på måndagens sammanträde att rösta ned förslaget om ökad öppenhet i kommunpolitikens viktigaste fråga budgeten. Demokrati finns tydligen inte på majoritetens agenda. Sedan tidigare har man också gjort nämndssammanträdena stängda för allmänhetens insyn. Nu fattas bara att man slopar allmänhetens frågestund och möjligheten för kommuninvånare att lämna in medborgarförslag.

    Motionen som hade lagts av Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna önskade en bredare budgetberedning så att alla partier i fullmäktige får samma möjligheter och insyn i processen att ta fram en ny budget. Det hade gett en ökad vitalitet och kunskap för alla kring kommunens finananser och nämndernas olika ekonomiska förutsättningar bland såväl politiker som väljare. Nu har Socialdemokraterna stängt dörren för detta, i praktiken med stöd av två vänsterpartister som lade ned sina röster vid voteringen. Alla andra partiers ledamöter röstade för motionen.

    Den socialdemokratiska politiken i Timrå handlar numera bara om tre saker – högmod, prestige och en uppenbar rädsla för en stark opposition. Därför säger man nej till förslag som innebär att väljare och politiker får en ökad insyn. Därför ogillar man idéer som kommer från ”fel” håll. Därför stör man sig på revisorerna när de gör olika påpekanden istället för att se dem som en tillgång. Allt ger ju underlag för en starkare opposition. Men, ju mer motstånd, desto fler blir frågorna från väljare och oppositionspolitiker och ju mer högmod och prestige desto större enighet och samverkan kommer växa fram i oppositionen. Högmod kommer som bekant före fall och väljarnas dom, den kommer 2014.