• Nytt torg i Timrå för 12 miljoner!

  Torget i Timrå rustas nu upp för inte mindre än 12 miljoner kronor. Det är socialdemokraterna med stöd av vänsterpartiet som beslutat lägga en massa pengar extra på torget. Vi kristdemokrater tycker det är på tok för mycket. 5 miljoner borde räckt gott och väl.

  Då alla pengar nu läggs på att göra torget extra lyxigt får centrumutvecklingen i Sörberge och Söråker stå tillbaka. Med vår budget hade det blivit satsningar även där. Nu lär man få vänta minst ett par år till innan det blir...

 • Alliansens budget för 2012 klar!

  Finanskrisen i Europa påverkar oss i Sverige negativt. Tack vare regeringens insatser står sig ändå Sveriges kommuner väldigt starka.

  Resultatet i Timrå kommun för 2012 budgeteras i vår budget till 8,3 miljoner inklusive en skattesänkning om 10 öre! En klar förbättring mot vårt budgetförslag för 2011. Skattesänkningen tycker vi är en viktig signal till näringsliv och medborgare att Timrå är en kommun under stark utveckling.

  För oss kristdemokrater är satsningar på barn och un...

 • Positivt med vacker strandpromenad i Söråker

  Vad härligt! I slutet av året kommer en vacker strandpromenad att ha skapats i Söråker.

  Finansieringen löstes genom att man tog pengar ifrån projektet Centrumutveckling. Ombyggnaden av torget i Timrå blev dyrare än budgeterat så istället för en investering där blev det pengar till strandpromenaden.

 • Järnvägsdragningen genom Timrå kommun

  Järnvägen genom Sörberge
  Ådalsbanan slingrar sig fram i mellan Sundsvall och Härnösand. Frågan att göra järnvägen rakare har därför aktualiserat. Med de fakta som ursprungligen fanns fattade kommunfullmäktige beslut att förorda den till synes rakaste och bästa linjen , den så kallade E4-alternativet. Under valrörelsen framkom att detta alternativ bland annat skulle innebära en hög bro över Timrådalen. Detta tillsammans med andra faktorer gjorde att Moderaterna skrev en motion att man skulle förorda alternativ Väst. Med...
 • Ett vackrare Timrå!

  Vi vill skapa ett mer välkomnande Timrå. Torget i centrum, som idag är en ogästvänlig kall plats, vill vi göra till ett levande och grönare torg. En plats att längta till! Rondeller med uppskattad utformning har byggts. Nu vill vi fortsätta göra Timrå till en attraktiv och gästvänlig plats, bland annat genom att utsmycka våra infarter från E4:an in mot centrum.