• Kristdemokraterna utvecklar familjepolitiken

  Kristdemokraterna gick idag ut med sin nya familjepolitik. Äntligen! Nu ligger vi verkligen i framkant för barnen och deras föräldrar. Mer tid för barnen, ökad jämställdhet, större valfrihet att välja den livsstil och barnomsorg som passar barnen bäst.

  Familjepolitiken ska stödja familjen, möjliggöra mer tid för barnen och öka familjernas frihet, bidra till en trygg familjeekonomi och förbättrad kvalitet i barnomsorgen. Kritiken lär väl inte vara sen, men fundera lite på vad dessa kritiker har att komma med? Har man någon familjepolitik att prata om? Nej, det är ju just det…

  Här är några punkter som finns med i vår nya familjepolitik:

  • Utbyggd föräldraförsäkring med möjlighet till friare uttag i tre år
  • Barnomsorgspeng för egna barn
  • Fler dagar och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen– fritt uttag i tre år
  • Reformerad barnomsorgspeng – ersättning för egna barn
  • Barnskatteavdrag för familjer som inte nyttjar offentligt finansierad barnomsorg
  • Graviditetspeng för ökad trygghet i väntans tider
  • Mindre barngrupper – kommunala tak för barngruppernasstorlek
  • Båda föräldrarna ska kunna få barnbidrag, inte bara mamman.
  • Vårdbidrag för barn med funktionsnedsättning eller sjukdom till båda föräldrarna när de lever isär.
  • Utred dubbel folkbokföring för barn i familjer där föräldrarna lever isär.

  På sikt skulle våra förslag göra att nuvarande vårdnadsbidrag spelar ut sin roll. Men möjligheten till vårdnadsbidrag ska inte avskaffas förrän våra reformförslag är fullt ut genomförda så att den valfrihet som vårdnadsbidraget ger kan garanteras.