• Helt ense men ändå oense om Lov-motion

    Fullmäktige blev extra långt på måndagen. En fråga som hett debatterades var Centerpartiets motion om att ”utreda Lagen om valfrihetssystem” (Lov). Båda sidorna hårt fram med olika beskyllningar och misstolkningar av vad var och en sa.

    Centerpartiet som lagt motionen ville: återremittera motionen till socialnämnden för att först göra klar utredningen så att man därefter kan ta ställning till ett eventuellt införande av Lagen om Valfrihetssystem

    Socialdemokraterna vil...