• En bra kommun med både kust och skogar, men..

  Vi bor i en bra kommun med både kust och skogar. Kommunen har också många bra målbilder som förhoppningsvis gör kommunen bättre och bättre, men allt är inte bra.

  Kristdemokraterna vill införa ytterligare visioner och målbilder som berör oss alla och inte minst vår personal. Till exempel:

  Vi ska ha landets bästa äldreomsorg Nolltolerans mot mobbning i skolan.

  Vi vill också bygga en utomhusscen i anslutning till Fagerfältet och förvandla parken nedanför Coop till ett öppet och b...

 • Helt ense men ändå oense om Lov-motion

  Fullmäktige blev extra långt på måndagen. En fråga som hett debatterades var Centerpartiets motion om att ”utreda Lagen om valfrihetssystem” (Lov). Båda sidorna hårt fram med olika beskyllningar och misstolkningar av vad var och en sa.

  Centerpartiet som lagt motionen ville: återremittera motionen till socialnämnden för att först göra klar utredningen så att man därefter kan ta ställning till ett eventuellt införande av Lagen om Valfrihetssystem

  Socialdemokraterna vil...