• Trygghetsarbetet får inte ignoreras mera!

  Trygghetsarbetet i vår kommun är ett enormt viktigt men tyvärr ganska bortglömt område. Kommunen borde känna ett större ansvar för detta och ta initiativ till fler medborgardialoger. Får politiker höra vad folk upplever och känner så kan de inte längre förneka att det förekommer otrygghet ute på byn.

  Nu handlar trygghet inte bara om att vara trygg utomhus utan också man ska kunna vara trygg i olika sammanhang. Vi behöver ett krafttag mot mobbning och utanförskap i skolan och stärka try...

 • Interpellation: LSS och funktionsnedsatta i Timrå

  Interpellation till socialnämndens ordförande i Timrå kommun.

  2016 beslöt er regering att försämra LSS genom att förändra regleringsbrevet till Försäkringskassan. Det hette bland annat att man skulle ” bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen”. När reaktionerna mot detta blev för stora bestämde de rödgröna sig för att stoppa omprövningar, men de hårdare riktlinjerna, de fick ligga kvar och har lett till stora försämringar.

  Det sades då att ”i väntan på den...

 • Motion: Hemtagningsteam – En trygg övergång från sjukhusvistelse

  Ett ökat omsorgsbehov uppstår ofta, tillfälligt eller permanent, efter en sjukhusvistelse. Behovet är störst hos multisjuka äldre, personer med svåra kroniska eller återkommande sjukdomar samt personer som drabbats av en allvarlig olycka.

  Den nya livssituationen medför ofta en stress för både patient och anhöriga. För att skapa trygghet och god omsorg efter hemgång krävs därför en effektiv samordning mellan kommuner och landsting. Tyvärr brister samordningen ofta vilket leder till ökad...

 • Helt ense men ändå oense om Lov-motion

  Fullmäktige blev extra långt på måndagen. En fråga som hett debatterades var Centerpartiets motion om att ”utreda Lagen om valfrihetssystem” (Lov). Båda sidorna hårt fram med olika beskyllningar och misstolkningar av vad var och en sa.

  Centerpartiet som lagt motionen ville: återremittera motionen till socialnämnden för att först göra klar utredningen så att man därefter kan ta ställning till ett eventuellt införande av Lagen om Valfrihetssystem

  Socialdemokraterna vil...

 • Inför Lagen om valfrihetssystem

  Centerpartiet har i en motion föreslagit att snabbt utreda lagen om valfrihet. Intentionen är att i någon form införa lagen om valfrihetssystem inom vård och omsorg (LOV). Vi kristdemokrater ser positivt på att införa valfrihet inom socialförvaltningens område

  En utredning kring frågan har påbörjats inom socialförvaltningen, ändå säger nu Socialdemomkraterna och Vänsterpartiet i kommunstyrelsen nej till motionen. De har fastnat för ordet ”snabbt” i motionen. Motionären f...

 • Utanförskapet ökar i Timrå – dags att agera

  Utanförskapet ökar i Timrå. Alltfler söker hjälp för att kunna försörja sig. Att då gräva ner huvet i sanden och skylla på regeringen är att strunta i alla utsatta människor.

  Ska man skylla på regeringen så var det väl den socialdemokratiska regeringens fel på 1990-talet att  försörjningsstöden kostade betydligt mer än idag. Nej, problemet ligger inte på denna nivå utan handlar bland annat om konjunkturen.

  Påståendet om att det skulle vara regeringens syftar antagligen på den...

 • Försäljning av Högbo

  Socialdemokraterna vill i en motion att AB Timråbo förvärvar Högbo (höghuset intill kommunhuset) från kommunen.

  Vi har tillsammans med allianspartierna verkat för att detta sker på ett lagligt sätt.

  Det är ganska uppenbart att socialdemokraterna tänker göra om Högbo till ett seniorboende. Vi kristdemokrater ser mycket postivt till att det skapas ett bra seniorboende i Timrå, men frågan om man kan göra det till rimliga kostnader med just Högbo är däremot en helt annan fråga.

  ...
 • Mer pengar till de sämst ställda pensionärerna

  Alliansens logga

  Kristdemokraterna har drivit på för att få igenom sänkt skatt för pensionärerna men fick inte tillräckligt stöd för detta i årets regeringsbudget.

  Däremot har vi lyckats få igenom en höjning av bostadstillägget, en höjning som innebär mer för Sveriges pensionärer i plånboken än vad ovannämnda skattesänkning skulle gett. När ekonomin kommande år gör det möjligt att sänka skatten har man också sagt att det blir pensionärernas skattesänkning som gå före ett nytt jobbskatteavdrag.

  K...