• Barnfattigdomen bekämpas

  Nu höjer vi bostadsbidragen och förstärker jobbsatsningarna.
  För en del barn och deras föräldrar räcker pengarna inte till. Ingen fotboll. Inget biobesök. Inga vinterkängor när första snön faller.
  Kristdemokraterna vill att alla föräldrar ska ges möjlighet att ta ansvar för sig och sin egen familj. Fler ska få arbete och fler ska kunna leva på sin inkomst. Vi vill också stötta familjer som lever under knappa ekonomiska förhållanden. Därför har Kristdemokraterna drivit igenom en höjning av bostads bidragen till barnfamiljer.
  I regeringens budget för 2012:
  • Höjda bostadsbidrag till barnfamiljer och unga under 29 årmed 1,2 miljarder kronor.
  • Jobbpaket om 7,5 miljarder främst riktade till unga.
  • Sänkta trösklar för de som har socialbidrag att komma in på arbetsmarknaden.