• Bredare budgetberedning

    Budgeten är basen i kommunens verksamhet och kanske årets viktigaste politiska fråga. Idag består kommunens budgetberedning av kommunstyrelsens (KS) ordinarie ledamöter.

    Vi tycker detta är rimligt men det är också av stor vikt ur demokratisk synvinkel att alla partier i kommunfullmäktige får insyn i budgetarbetet. Varje parti måste få samma förutsättningar så att man får ett fullgott underlag som man kan arbeta med och fatta beslut utifrån.

    Här ser vi möjligheten att stärka demokratin. Vi vill se en budgetberedning som består av alla partier i fullmäktige.

    På fullmäktige den 28 november lämnade vi därför in en motion tillsammans med Centerpartiet, Folkpartiet Liberalerna och Moderata samlingspartiet för att genomföra deenna förändring.