• Kan vårdnadsbidraget rädda Timrås skolbudget?

  Skolchefen i Timrå, Bo Östman, är med rätta orolig för hur man ska klara en allt magrare budget för Timrås skolor, inklusive förskolor. Drastiska nedskärningar hotar.

  Hur vore det att göra en enkätundersökning bland kommunens alla småbarnsföräldrar för att se hur många som skulle kunna tänka sig att dra ner på närvarotiden på förskolan och då i stället nyttja det nyligen, 21 maj, i riksdagen beslutade vårdnadsbidraget?

  Några föräldrar kanske kan tänka sig att vara hemma heltid med sina små 1-3 -åringar. De barn som är aktuella för vårdnadsbidraget är ju de som kostar kommunen tre till fyra gånger mer att ha i förskolan än om de tar ut vårdnadsbidrag.

  Ett sådant beslut skulle dessutom få till följd att en del barnfamiljer flyttar från Sundsvall till Timrå, för att få del av vårdnadsbidraget. Kommunen skulle få nya skattebetalare. Om nu inte Sundsvall ändrar sig.

  Det (s)styrda Södertälje har redan beslutat om att införa vårdnadsbidraget, delvis av budgetskäl. Timrå skulle därför inte bli den första (s)-kommunen som på grund av verkligheten, ekonomin, finner att vårdnadsbidrag skulle passa bra, just i den ekonomiska situation kommunen nu befinner sig i.

  Att vårdnadsbidraget är efterlängtat av en majoritet av Sveriges småbarnsföräldrar har flera undersökningar visat. Mer tid med barnen är vad många småbarnsföräldrar har högst på önskelistan.

  Lars Lindén (kd)
  Riksdagsledamot Västernorrland