• Kd bekymrar sig över läget i Timrås skolor

  Jag har observerat den pågående debatten om nästa års aviserade nedskärningar inom skola och barnomsorg i Timrå, med de styrande socialdemokraterna å ena sidan och bekymrade föräldrar, elever, lärare och övrig skolpersonal å andra sidan och jag delar deras oro över skolan i Timrå. Denna debatt kulminerade med förra torsdagens torgmöte och demonstrationståg till kommunhuset där ett uppenbart irriterad kommunalråd Ewa Lindstrand (s) beskyllde demonstranterna för att vara ditkommenderade av lärarna.

  Som om inte föräldrar och elever kan tänka självständig tanke och agera när de ser skolan i Timrå hotad av drastiska nedskärningar? Det här är att omyndigförklara kommuninvånarna, bland annat dina egna väljare, Ewa. En av de föräldrar som hade mött upp sa i en intervju i teve att han skämdes över att vara socialdemokrat. Jag kan förstå honom. Ewa skyllde som vanligt kommunens
  minskade inkomster på alliansregeringen, att det var deras sänkta statsbidrag som var orsaken i det prekära ekonomiska läget för kommunen. Då vill jag passa på att påminna henne om att inga regeringar, vare sig et är socialdemokrater eller borgerliga, har någonsin höjd statsbidragen så att det räcker för alla kommuners behov. Jag tycker det är beklämmande att vårt kommunalråd inte kan erkänna sitt eget partis del i problemet, och bara skylla ifrån sig, det visar på dåligt ansvarstagande!

  Oroliga kommuninvånare har efterfrågat oppositionens syn på den mörka situationen för skolan, så här vi Kristdemokrater på saken:

  För det första, en stor del av den dystra ekonomiska situationen med alla varsel beror på den internationella lågkonjunkturen, den leder som bekant till mindre folk i arbete och det i sin tur innebär mindre skatteinkomster för kommunen. Inte ens socialdemokraterna kan skylla den på alliansregeringen.

  För det andra så har det varit känt i flera år att barnantalet kommer att minska ett tag, det borde ha varit möjligt att i god tid anpassa verksamheten i skola och barnomsorg till det rådande läget, och inte hux flux skära med största osthyveln.

  För det tredje är det allmänt känt att Timrå kommun ligger bland de lägsta i landet när det gäller satsningar på skola och lärartäthet och nu vill socialdemokraterna ytterligare förvärra ett dåligt utgångsläge.

  För det fjärde så står Timrå kommun och betalar dyra räntor och amorteringar för socialdemokraternas gamla synder i form av våghalsiga borgenärstaganden för diverse projekt som de satsade på under tidigare mandatperioder som till exempel Midlanda Konsthall. För det femte så har vi socialnämndens skenande kostnader för placeringar av ungdomar med problem som medverkar till att deras budget inte hålls. Man kan ju fråga sig om inte just dessa skenande kostnader för ungdomar som mår dåligt hade kunnat undvikas om Timrå kommun hade satsat mer på skola och barnomsorg. Jag är övertygad om att det är så, att varje krona som satsas på barn och ungdomar ger tiofalt tillbaks i form av förbättrade skolresultat, trivsel i skolan, trygga ungdomar som blir sedda och får hjälp i god tid innan det hinner gå så långt att de måste placeras.

  Risken med de stora nedskärningarna i skola och barnomsorg är att färre barnfamiljer väljer att bosätta sig i kommunen, vissa kanske till och med väljer att flytta härifrån. För vad är det viktigast vi har? Jo, barnen!

  Om mindre än två år är det val igen, kom då ihåg hur kortsiktigt och nedlåtande socialdemokraterna har agerat i denna sak, och ge oss Kristdemokrater chansen att visa hur vi på ett ansvarsfullt och lyhört sätt kan få skola och barnomsorg i Timrå på rätt köl!

  Rolf Johnny Olsen, Kristdemokrat i Timrå