• Mer pengar till skolan

    Vid budgetarbetet inför 2005 har vi påverkat för att få mer pengar till framförallt skolan. Även ett högre anslag till vägarna blev resultatet av budgetberedningens arbete. Vi har budgeterat ett överskott totalt i kommunen på 11.2 miljoner kronro varav 11 miljoner måste täcka 2003 års redovisade minusresultat.

    Vi valde att lägga budget gemensamt med S, FP och C.

    I opposition kan man välja olika vägar beroende på om man vill plocka politiska poäng eller försöka få igenom sina krav genom att ge och ta. Detta år lyckades vi komma överrens om en, som vi ser det, bra budget. Skolan fick ca 4 miljoner mer i sin budget jämfört med det förslag som förelåg och därmed kan de s k Wernersson pengarna räddas för kommande år. Det innebär att inga drastiska personalminskningar bland skolpersonal behöver genomföras.

    Vänstern ville, sin vana trogen, höja skatten med 50 öre. Detta är i dagsläget inget vi kan ställa upp på. Vi vet alla att det skulle vara välbehövligt att ge mer pengar till skolan och omsorgen. Samtidigt måste vi beakta att vi redan idag har en relativt hög skatt i vår kommun och en höjning kan ge oönskade effekter såsom utflyttning.

    Moderaterna ville istället sänka skatten med 25 öre och menade att det var genomförbart. Vi anser att det inte går att sänka skatten i nuvarande läge då ekonomin trots allt inte visar ett tillräckligt stort överskott.