• Motion: Inför kommunalt vårdnadsbidrag

  Timrå 2007-09-24
  Motion till kommunfullmäktige i Timrå

  Den 4 september presenterade regeringen, under ledning av socialminister Göran Hägglund, regeringens förslag att kommunalt vårdnadsbidrag kan införas från och med den 1 juli 2008.

  SIFO-undersökning från april 2006 visar att 64 procent av svenska folket tycker att barnomsorgsstödet bör fördelas rättvist till alla barn och att ersättning för vård av egna barn bör utgå till föräldrar med barn under 4 år.

  Regeringens besked i samband med budgetpropositionen är att landets kommuner från och med den 1 juli 2008 får rätt att införa kommunalt vårdnadsbidrag för föräldrar med barn mellan 1 och 3 år. Vårdnadsbidraget ska kunna utnyttjas på hel- eller deltid och få uppgå till max 3 000 kronor per barn och månad. Delar av vårdnadsbidraget ska kunna tas ut och trappas av mot graden av nyttjande av offentligt finansierad barnomsorg.

  Med vårdnadsbidraget så förbättras servicen och valfriheten för småbarnsföräldrar i Timrå kommun. Vi kristdemokrater är övertygade om att det i Timrå kommun finns en förväntan på att vårdnadsbidraget införs.

  Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

  att införa kommunalt vårdnadsbidrag i enlighet med regeringens förslag att gälla från och med den 1 juli 2008.

  För Kristdemokraterna i Timrå

  Viktor Bengtsson Roger Boork