• Motion: Uppförandekod för förtroendevalda

  Timrå 2011-09-19
  Motion till kommunfullmäktige i Timrå

  När jag som ny i Timrå för första gången deltog på kommunfullmäktige chockerades jag av hur dåligt samtalsklimatet var. Pajkastning och mumlande från meningsmotståndare verkar blivit vardagsmat. Det är dags att fullmäktige tar itu med denna oordning och antar en uppförandekod för alla förtroendevalda.

  Utgångspunkten ska vara att förtroendevalda visar respekt för varandras villkor och underlättar varandras deltagande. Ingen ska behöva uppleva ett nedlåtande eller respektlöst tilltal eller bristande uppmärksamhet när han eller hon yttrar sig. Det är viktigt för politikens anseende att förtroendevalda tar varandras engagemang på allvar. Det är en sak att argumentera mot en ståndpunkter och argument. Det är en annan sak att avsiktligt missförstå eller misstolka dessa eller att misstänkliggöra sin motståndares motiv.

  Den som har ett förtroendeuppdrag har ett ansvar gentemot sina väljare, sitt parti och alla andra förtroendevalda att uppträda på ett förtroendeskapande och respektfullt sätt.

  Kommunen har antagit vision 2015 där det sägs att medborgarna ska mötas av en förstklassig och effektiv service. Då är ett gott samtalsklimat en förutsättning. Vidare sägs att ”Timrå kommun inte accepterar mobbning, diskriminering eller socialt utanförskap. Här råder jämställdhet, mångfald och social integration.”

  Även Sveriges kommuner och landsting har engagerat sig i frågan. Redan 2007 gav man ut diskussionsunderlaget Samtalstonen i politiken.

  Det är dags för en förändring.

  Jag yrkar därför att:

  • Kommunfullmäktige antar en uppförandekod för förtroendevalda i fullmäktige, nämnder och styrelser. Henrik Sendelbach Kristdemokraterna i Timrå

  Henrik Sendelbach
  Kristdemokraterna