• Ordning och reda i fullmäktige

  När jag som ny i Timrå för första gången deltog på kommunfullmäktige chockerades jag av hur dåligt samtalsklimatet var. Pajkastning och prat när någon talar är vardagsmat i Timrås fullmäktige. Det är dags att man tar itu med detta och skapar ett gott samtalsklimat genom att anta en uppförandekod för förtroendevalda.

  Det anser Henrik Sendelbach och föreslår därför att man inför en uppförandekod för fullmäktige, nämnder och kommunstyrelsen.
  Den som har ett förtroendeuppdrag har ett ansvar gentemot sina väljare, sitt parti och alla andra förtroendevalda att uppträda på ett förtroendeskapande och respektfullt sätt.
  Kommunen har antagit en vision 2015 där det sägs att ”medborgarna ska mötas av en förstklassig och effektiv service”. Detta måste ju självklart även gälla det politiska området.
  Det är därför dags att kommunfullmäktige antar en uppförandekod.
  Henrik Sendelbach