• Regionindelningen

    Frågan om den framtida regionindelningen har tagit ny fart genom landstingets vändning i frågan.

    När frågan först aktualiserades hade Timrå kommun att ta ställning till landstinget Västernorrlands förslag att bilda en region tillsammans med Jämtlands län, Norrbottens län och Västerbottens län. Vi tillsammans med andra partier i Timrå yttrade då att vi såg positivt på en stark Norrlandsregion.

    Kort därefter gjorde Sundsvall ett utspel om att Medelpad och Jämtlands län skulle kunna bilda en region. En sådan region skulle bli en väldigt svag region med färre invånare än vad vårt län har idag. Med detta som enda alternativ kvarstår vi i ståndpunkten att en stark Norrlandsregion vore bättre än detta alternativ.

    Timrå och Sundsvall i regionsammanhanget hör dock ihop. Detta innebär att blir det verklighet med en  Mittsverigeregion där Sundsvall ingår, är det naturligt att också Timrå ansluter sig till den.