• Slå samman Sundsvall och Timrå?

    Folkpartiet har motionerat om att folkomrösta om en kommunsammanslagning mellan Sundsvall och Timrå kommuner. Frågan har nu beretts av kommunstyrelsen.

    Förra gången det var aktuellt med en folkomröstning var det Miljöpartiet som föreslog att man skulle hålla en folkomröstning i regionfrågan och trots att Socialdemokraterna gick till val 2010 att folket skulle få bestämma så gick man emot denna motion.

    Så det var förstås väntat att även denna motion skulle bli nedröstad av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Centerpartiet är för övrigt helt emot en sammanslagning och kan inte ens ta i frågan med tång.

    Vi kristdemokrater i Timrå anser att det finns såväl för- som nackdelar med en sammanslagning. Vi har, precis som Moderaterna, i dagsläget inte någon stark hållning i frågan men tycker det kan vara värt att utreda frågan.