• Typiskt svenskt – äntligen är nu också Timrå kommun med på uppropet

    Timrå kommun har nu liksom Kristdemokraterna tidigare gjort anslutit sig till uppropet Typiskt svenskt.
    Typiskt nog yrkade Sverigedemokraterna avslag på detta.