• Vart är solidariteten med de svagaste i Timrås skolor?

  Det verkar som att Timrå kommun för att spara in pengar till barn och utbildningsnämnden måste skära i nästa år budget, och det ser ut som att det är speciallärarna och elevassistenterna som är mest utsatta för nedskärningar. Om så blir fallet tillslut så blir det de elever med de största behoven som kommer att drabbas hårdast, vilket är mycket olyckligt enligt min mening har det även fram­kommit i den senaste tidens debatt i kommunen.

  Denna debatt kulminerade med ett torgmöte och demonstrationståg den 18 december till kommunhuset i Timrå. Jag tycker att aktionen var riktig och viktig, bra initiativ av arrangörerna! Utanför kommunhuset stod ett uppenbart irriterat kommunalråd Ewa Lindstrand, s, och bland annat beskyllde demonstranterna för att vara ditkommenderade av lärarna…

  Som om inte föräldrar och elever kan tänka en självständig tanke och agera när de ser skolan i Timrå hotad av drastiska nedskärningar? Det här är att omyndigförklara kommuninvånarna, bland annat dina egna väljare, Ewa.

  En av de föräldrar som hade mött upp sa i en intervju i tv att han skämdes över att vara socialdemokrat. Jag kan förstå honom. Ewa skyllde som vanligt kommunens minskade inkomster på alliansregeringen, att det var deras sänkta statsbidrag som var orsaken i det prekära ekonomiska läget för kommunen. Jag tycker det är beklämmande att vårt kommunalråd inte kan erkänna sitt eget partis del i problemet, och bara skylla ifrån sig, det visar på dåligt ansvarstagande!

  Oroliga kommuninnevånare har frågat mig varför kommunen har så dålig ekonomi just nu, när den i 2007 närmast kastade pengar till skolorna? Som jag ser det beror den allvarliga ekonomiska situationen i Timrå på följande:

  För det första, en stor del av den dystra ekonomiska situationen med alla varsel beror på den internationella lågkonjunkturen, den leder som bekant till mindre folk i arbete och det i sin tur innebär mindre skatteinkomster för kommunen.

  Inte ens socialdemokraterna kan skylla den på alliansregeringen.

  För det andra så har det varit känt i flera år att barnantalet kommer att minska ett tag, det borde ha varit möjligt att i god tid anpassa verksamheten i skola och barnomsorg till det rådande läget, och inte hux flux skära med största osthyveln.

  För det tredje är det allmänt känt att Timrå kommun ligger bland de lägsta i landet när det gäller satsningar på skola och lärartäthet och nu vill socialdemokraterna ytterligare förvärra ett dåligt utgångsläge. Det värsta av allt är att det verkar vara speciallärarna som får gå först, och detta kommer att drabba de mest behövande eleverna hårdast.

  För det fjärde så står Timrå kommun och betalar dyra räntor och amorteringar för socialdemokraternas gamla synder i form av våghalsiga borgenärstaganden för diverse projekt som de satsade på under tidigare mandatperioder som till exempel Midlanda Konsthall.

  För det femte har vi socialnämndens skenande kostnader för placeringar av ungdomar med problem som medverkar till att deras budget inte hålls. Man kan ju fråga sig om inte just dessa skenande kostnader för ungdomar som mår dåligt hade kunnat undvikas om Timrå kommun hade satsat mer på skola och barnomsorg. Jag är övertygad om att det är så, att varje krona som satsas på barn och ungdomar ger tiofalt tillbaka i form av förbättrade skolresultat, trivsel i skolan, trygga ungdomar som blir sedda och får hjälp i god tid innan det hinner gå så långt att de måste placeras.

  En av riskerna med de stora nedskärningarna i skola och barnomsorg är att färre barnfamiljer väljer att bosätta sig i kommunen, vissa kanske till och med väljer att flytta härifrån. För vad är det viktigast vi har? Jo, barnen!

  Det är inte långt till nästa val, kom då ihåg hur kortsiktigt och oklokt socialdemokraterna har agerat i denna sak, och ge kristdemokraterna chansen att visa hur vi på ett ansvarsfullt och lyhört sätt kan vara med på att skapa den skola och barnomsorg i Timrå som våra barn och unga förtjänar!