• Vår politik

    Här kan du läsa mer om vår aktuella politik för mandatperioden 2018-2022, såsom mål och budget för Uppsala kommun, handlingsprogram och regionpolitiskt program. Kristdemokraterna i Uppsala är verksamma på samtliga nivåer: kommun, region och riksdag.