• Uppsala bör arbeta mot ett nationellt journalsystem

   

  Pressmeddelande 2018-03-26

   

  Inför måndagens kommunfullmäktigesammanträde hade kommunalråd Jonas Segersam (KD) lämnat in en interpellation riktad till Äldrenämndens ordförande Monica Östman (S). I interpellationen problematiserar Segersam att Uppsala idag tillhandahåller tre parallella journalsystem för läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Istället menar Segersam att man bör använda sig av samma journalsystem som Region Uppsala använder sig av, och att man även bör se över möjligheten för ett nationellt journalsystem för att underlätta kommunikationen mellan olika regioner och vårdgivare.

   

  – Vi kristdemokrater skulle vilja se att ett och samma journalsystem används inom kommunen och regionen, säger Kristdemokraternas kommunalråd Jonas Segersam. Idag tillhandahåller Uppsala tre parallella journalsystem för läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Med ett gemensamt journalsystem i både kommun och region skulle kommunikationen mellan olika regioner och vårdgivare kunna förbättras avsevärt, fortsätter Segersam.

   

  – Vi har fyra socialnämnder i Uppsala, med olika sekretessregler för respektive journalsystem som försvårar kommunikationen i kommunen. Äldrenämndens ordförande Monica Östman skriver i sitt interpellationssvar att det teoretiskt sett är möjligt att införa ett och samma journalsystem för kommunen och regionen. Varför då inte gå in och införa ett och samma system så att samarbetet med regionen kan förbättras? säger Segersam.

   

  Monica Östman (S) ställer sig kritisk till att ha ett och samma journalsystem för kommunen och regionen med hänvisning till att det i så fall skulle kunna liknas vid ett ”storebrorssystem”, något som Jonas Segersam bestämt avvisar.

   

  – För att kunna säkerställa att våra äldre och de som är i allra störst behov av vård också garanteras en högkvalitativ vård så behöver vi förbättra och förenkla journalsystemen så som de ser ut idag. Där tror vi kristdemokrater att vi gör detta på bästa sätt genom att arbeta mot ett nationellt journalsystem, avslutar Segersam.