• Statlig doping ger Uppsala ett bra ekonomiskt resultat

  Pressmeddelande 2018-03-28

   

  Uppsala kommuns årsredovisning visar på ett positivt ekonomiskt resultat på 488 miljoner kronor för 2017, vilket naturligtvis kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) å den rödgröna majoritetens vägnar tar åt sig äran för. Kristdemokraternas kommunalråd Jonas Segersam menar att även om kommunens ekonomiska resultat för 2017 visar glädjande siffror, så bör man se det positiva resultatet i ett större perspektiv.

  – Det är såklart bra att Uppsala kommun redovisar ett positivt ekonomiskt resultat, men man får inte glömma vilka huvudfaktorer som bidragit till detta, säger Jonas Segersam (KD), kommunalråd. Att kommunen nu börjar komma tillrätta med nettokostnadsökningarna i verksamheterna är resultatet av det effektiviseringsprogram som Alliansen inledde 2013. Det är snarare så att den nuvarande majoriteten motverkar detta arbete genom den valfläsk-budget man lagt för 2018 som låter nettokostnadsökningen skena igen med uppemot 7%.

  Det tidigare budgeterade förslaget låg på 232 miljoner kronor som bör ställas mot det faktiska resultatet på 488 miljoner kronor. Jonas Segersam (KD) menar att statsbidragen gjort att resultatet därför i viss mån kan ses som ”dopat”. Eftersom det ekonomiska resultatet är högre än det man ursprungligen budgeterat för i kommunen, så öppnar Segersam upp för en möjlig kommunal skattesänkning.

  – Det positiva resultatet gör det möjligt för kommunen att sänka den kommunala skatten med 30 öre till 20,84 kronor per intjänad hundralapp, något som samtliga partier i Alliansen tidigare föreslagit i sina respektive budgetförslag, säger Segersam. Ser man till andra jämförbara kommuner i Sverige så vet vi att detta är möjligt för Uppsala, samtidigt som vi kan bibehålla en god välfärd. Vi vill inte skapa en motsättning mellan att låta familjer och individer behålla mer i plånboken vid månadens slut mot att upprätthålla en god välfärd för Uppsalas invånare, avslutar Segersam.