• Alliansen röstar nej till att säga upp avtal med Frälsningsarmén om härbärge

  Pressmeddelande 2018-03-21

   

  Vid dagens sammanträde med socialnämnden är ett ärende om att säga upp avtal om härbärge för hemlösa vid Frälsningsarméns Sagahemmet. Avtalet har 9 månaders uppsägningstid och därför inleder majoriteten en översyn över området genom att säga upp avtalet på grund av att beläggningen på härbärge för hemlösa varit låg.

   

  Inom Alliansen tycker vi att det här är att börja i fel ända. Först bör vi inventera problemen – vilka behov av härbärge finns, varför är det låg beläggning med mera – sedan bör vi diskutera med aktörer när det gäller härbärge och närliggande verksamhet vad de har för tankar och idéer, exempelvis Stadsmissionen, Frälsningsarmén och Livets Ord, och först därefter bör man fatta beslut om åtgärder, säger Jonas Segersam (KD), vice ordförande i Socialnämnden.

   

  – När det gäller problem med låg beläggning har kommunens härbärge i Librobäck en lägre beläggning sett till sin storlek, och då bör man i första hand sätta in åtgärder för omställning där. Det är mer angeläget att ha kvar Sagahemmets platser också under nästa år och när det gäller innehållet i avtalet tror inte vi det är några problem att komma överens med Frälsningsarmén, avslutar Jonas Segersam.

   

  Alliansen reserverade sig mot majoritetens beslut i denna del.