• KD kräver att Uppsala kommun ska följa domstolsutslaget

  Till kommunstyrelsen i maj lade Jonas Segersam (KD) fram ett initiativärende kring det domstolsutslag från Kammarrätten (2020-02-12) om att beslutet om ”tredje vice ordförande” ska upphävas. Domen skulle ha vunnit laga kraft tre veckor senare – men styret i Uppsala väljer att fortsätta bedriva uppenbar lagtrots.

  Efter valet kom S, L och MP överens med Vänsterpartiet om att de skulle få bland annat ett antal vice ordförande-poster, mot stöd till att S, L, och MP skulle kunna tillsätta alla ordförandeposter och därmed bilda ett minoritetsstyre. 

  – Vi i oppositionen tvingades att godta detta eftersom det fanns ett tydligt hot från styret att beröva oss rätten att själva bestämma över vem som skulle vara andre vice ordförande. Om vi inte hade gått med på tredje vice ordföranden hade de istället valt in vänsterpartister som andre vice ordförande och satt demokratin ur spel, förklarar Jonas Segersam (KD).

  Föga förvånande upphävdes dock beslutet i fullmäktige efter överklagan genom dom i Förvaltningsrätten 2019-06-19 (mål 182-19 E). Domen överklagades på delegation av kommunen, och ett yttrande ingavs från kommunstyrelsen med reservation från Kristdemokraterna. 

  Kammarrätten i Stockholm fastställde dock i dom 2020-02-12 (mål 5056-19) Förvaltningsrättens utslag, och denna dom torde tre veckor senare ha vunnit laga kraft. 

  – Uppenbarligen väljer dock det politiska vänsterstyret i Uppsala kommun att bedriva lagtrots eftersom ingen rättelse efter domsutfallet har skett. Jag har personligen ställt fråga till Utbildningsnämndens ordförande om saken, utan att få något svar eller något agerande när det gäller Utbildningsnämnden, säger Segersam (KD).

  Kristdemokraterna lägger därför på dagens kommunstyrelse ett initiativ om att att uppdra åt kommunledningskontoret att rätta nuvarande lagvidriga system med tredje vice ordförande, så att vi i fortsättningen följer både lagen och reglementet för kommunens nämnder.