• Nu inför vi organiserad testning för att upptäcka prostatacancer

  Organiserad prostatacancertestning införs i Region Uppsala 

  Alliansen i Region Uppsala (Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna) har i Regionstyrelsens sammanträde den 24:e oktober drivit fram beslut att införa Organiserad prostatacancertestning (OPT). Ett viktigt steg framåt för att stärka chanserna att rädda liv genom tidig upptäckt av prostatacancer. 

  Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Idag är testning vanligare bland välutbildade män, men genom att införa OPT skapas bättre likabehandling samtidigt som den medicinska jämlikheten inom hälso- och sjukvården stärks. OPT riktar sig särskilt till män i åldern 50–74 år, den grupp som bedöms ha störst nytta av tidig upptäckt. 

  – Det viktiga beslut som nu tagits kommer att leda till att vi kan rädda fler liv, säger regionråd Björn-Owe Björk. 

  Inledningsvis kommer 500 kallelser att skickas ut. När testningen är fullt utbyggd kommer cirka 10 500 personer per år kallas. Enligt beräkningar kommer kostnaden för det första året att ligga på mellan 640 000 och 750 000 kronor. Finansiering för de första två åren kommer från statsbidrag öronmärkta för cancervård. 

  Beslutet är i linje med rekommendationerna från Socialstyrelsen och en del av Regionalt cancercentrum Mellansveriges (RCC) regionala cancerplan för 2022–2024.  

  Detaljerad planering för implementeringen är nu inledd och en avstämning planeras i slutet av 2024 för att utvärdera behovet av fortsatt finansiering.