• Det är ett svårt ekonomiskt läge i Timrå kommun nu

  Det vore klädsamt Gudrun Åkerdahl om du skrev att du är socialdemokrat när du skriver ditt inlägg på min insändare, då blir allt så mycket lättare för STs läsare att förstå varför du uttrycker dig som du gör. Att jag sedan inte deltog i demonstrationen den 18/12 eller sitter i barn och utbildningsnämnden som du påstår, det kan jag ”bjuda på”, det är inte lätt att hålla reda på allt här i världen. Det är ett svårt ekonomiskt läge som Timrå kommun befinner sig i just nu, det är sant och jag har...

 • Kd bekymrar sig över läget i Timrås skolor

  Jag har observerat den pågående debatten om nästa års aviserade nedskärningar inom skola och barnomsorg i Timrå, med de styrande socialdemokraterna å ena sidan och bekymrade föräldrar, elever, lärare och övrig skolpersonal å andra sidan och jag delar deras oro över skolan i Timrå. Denna debatt kulminerade med förra torsdagens torgmöte och demonstrationståg till kommunhuset där ett uppenbart irriterad kommunalråd Ewa Lindstrand (s) beskyllde demonstranterna för att vara ditkommenderade av lära...

 • Motion: Tecknande av kommunabonnemang på inlästa läromedel för skolorna i Timrå

  Timrå 2008-11-24 Motion till kommunfullmälktige i Timrå av Rolf Johnny Olsen

  Eftersom vi i Timrå strävar efter att alla barn och ungdomar som går i våra skolor skall lyckas att nå målen för godkänd i skolans alla ämnen, så bör vi göra allt för att underlätta för lärare och elever att gemensamt nå dessa mål. De elever som har läs- och skrivsvårigheter har ofta mycket svårt att ta till sig den textmassa som finns i läromedlen, och de behöver då tillgång till adekvata hjälpmedel. Inlästa läromed...

 • Kan vårdnadsbidraget rädda Timrås skolbudget?

  Skolchefen i Timrå, Bo Östman, är med rätta orolig för hur man ska klara en allt magrare budget för Timrås skolor, inklusive förskolor. Drastiska nedskärningar hotar.

  Hur vore det att göra en enkätundersökning bland kommunens alla småbarnsföräldrar för att se hur många som skulle kunna tänka sig att dra ner på närvarotiden på förskolan och då i stället nyttja det nyligen, 21 maj, i riksdagen beslutade vårdnadsbidraget?

  Några föräldrar kanske kan tänka sig att vara hemma heltid ...