• Klomp: Spara inte på tillagningskök

    Förslaget att Akademiska sjukhuset inte ska få ett tillagningskök finns med i underlaget till beslut om finansiering av Framtidens Akademiska.

    Landstingsrådet Anna-Karin Klomp (KD), är upprörd över att tillagningsköket återigen finns med som ett sparalternativ:

    – Från alliansen ville vi att ett tillägg skulle göras till konsultrapporten som ledningskontoret har bearbetat och nu lämnat till produktionsstyrelsen att ta ställning till. I tillägget klargjorde vi att det inte är möjligt att spara in på investeringen i ett tillagningskök. (S) och (MP) röstade emot detta tillägg, säger Anna-Karin Klomp.

    Läs hela artikeln här