• Alliansen i gemensamt utspel: Skrota Arbetsförmedlingen

  PRESSMEDDELANDE

  Låt fler bidra!

  Alliansens kommunalråd i Uppsala höll idag en pressträff om gemensamma satsningar på jobb, under rubriken ”Låt fler bidra”.  Ett antal förslag för att få fler Uppsalabor i jobb och på så sätt klara sin egen försörjning och därigenom också få ökad frihet i sin vardag presenterades.

  Ett av dessa förslag var att slopa arbetsförmedlingen. Alliansen menar att arbetsförmedlingen har misslyckats i sitt arbete med att matcha arbetssökande med lediga jobb. –

  Vi vill låta externa aktörer sköta matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare. Arbetsförmedlingens förtroende är förbrukat. Alliansens gemensamma grund är att vi sätter jobben främst och i Uppsala behövs fler som bidrar istället för att gå på bidrag, säger Fredrik Ahlstedt (M) kommunalråd.

  Fler personer med funktionsnedsättning behöver släppas in på arbetsmarknaden. Idag är personer med funktionsnedsättning i högre utsträckning än andra arbetslösa trots att arbetsförmåga finns.

  –          Vi vill att Uppsala kommun ska vara en föregångare och rekrytera fler personer med funktionsnedsättning till tjänster inom kommunens verksamheter. Det handlar om att öppna dörrar och ta vara på den kompetens som finns, att se bortom funktionsnedsättningen, säger Mohamad Hassan (L) kommunalråd.

  Alliansen vill även höja kvaliteten på yrkesutbildningarna i Uppsala kommun. Detta ska ske genom ett tätare samarbete mellan skola och näringsliv, mer verksamhetsförlagd utbildning och inträdesjobb där människor ges möjlighet att lära sig på arbetet.

  –          Vi föreslår de här åtgärderna för att bättre matcha de utbildades kompetens mot arbetsgivarnas behov. Arbetsmarknaden skriker efter arbetskraft med rätt kompetens, men dessvärre är det en utbredd uppfattning bland arbetsgivare att de som kommer direkt från yrkesutbildningar inte har den kompetens de behöver, säger Stefan Hanna (C) kommunalråd.

  Alliansen vill även i sin jobbsatsning återinföra de välfärdsjobb som majoriteten i kommunen tagit beslut om att avveckla.

  –          Vi vill lyfta välfärdsjobben som är ett väldigt framgångsrikt koncept för att få folk i utanförskap in i samhällsgemenskapen. I Uppsala bidrog välfärdsjobben till att 80 procent av de som hade ett välfärdsjobb fick ett arbete, började studera eller började på en arbetsmarknadsinsats. Även i Jönköping har människor i utanförskap gått från 1700 till 1100 tack vare välfärdsjobben. Vi ser hellre att människor har ett välfärdsjobb än går på försörjningsstöd, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd.

   

  Alliansen vill att försörjningsstöd alltid ska kombineras med andra obligatoriska individuella insatser som leder till egenförsörjning.  Förra året redovisade arbetsmarknadsnämnden ett resultat på 21,3 mkr trots nollbudget.

  –          Vi kan inte tolka det på något annat sätt än att de rödgröna tycker att de gör tillräckligt för att få Uppsalaborna i arbete. Vi är övertygade om att mycket mer kan göras, säger Therez Olsson (M) kommunalråd.