• Anders Borg krävs på besked om EU-momsen

    – Momsbefrielsen för viss verksamhet som bedrivs av ideella föreningar har under flera år varit en varnagel i ögat på EU-kommissionen. Det gäller bland annat hjälpverksamheten som finansieras via en Second hand-butik, korven vid fotbollsmatchen och kyrkkaffet på söndagen.

    Nu har EU-kommissionen presenterat ett förslag om att samma momsregler ska gälla i hela EU, vilket innebär att den svenska momsbefrielsen döms ut. Detta är ett beslut som med rätta mött hård kritik. Det gäller inte minst den byråkratiska och fördyrande lösning kommissionen föreslagit, när de ökade kostnaderna till följd av momspåslaget ska kompenseras med bidrag.

    Det säger riksdagsledamot Mikael Oscarsson (KD) i samband med att han i dag kräver besked från finansminister Anders Borg om vad han nu avser att vidta för åtgärder:

    ”Mot denna bakgrund är det angeläget att regeringen i samtalen med EU-kommissionen finner en lösning som kan bevara rådande momsbefrielse inom de ramar som nu gäller. Mot denna bakgrund önskar jag fråga: Vad avser finansministern vidta för åtgärder i relation till EU-kommissionen för att ideell verksamhet även fortsatt ska vara momsbefriad?”