• Årsmöte i Östhammars lokalavdelning

    Årsmöte Östhammar bild
    Kristdemokraterna i Östhammars kommun höll sitt årsmöte i Alunda tisdagen den 4 februari. Till ny ordförande valdes Susanne Lundberg från Alunda. Lena Hagman, den tidigare ordföranden, blir nu istället vice. Man beslutade om valplan för valåret 2014 och diskuterade även ett förslag till lista inför höstens kommunval. Den slutgiltiga utformningen kommer att beslutas senare. Glädjande är att flera nya namn finns med på listan.
    Länets riksdagsledamot Mikael Oscarsson höll ett inspirerande tal om att vara uthållig i att arbeta för det man tror på – det ger resultat!