• Attefall presenterade Alliansbudgeten på Uppsala universitet

    Idag har civil- och bostadsminister Stefan Attefall presenterat Alliansens höstbudget på Uppsala universitet. Efter presentationen följde ett akademiskt inslag – opposition av nationalekonomiskt slag.

    Ministern gjorde mycket bra ifrån sig. Han svarade kunnigt och med stort engagemang på alla frågor. Även de från åhörarna, vilka till stor del utgjordes av studenter.

    20130918-154701.jpg