• Busch Thor föreslås toppa kommunvalsedeln

  Ebba Busch Thor föreslås toppa Kristdemokraternas valsedel till Uppsala kommun. Busch Thor är sedan 2010 ett av Uppsalas fyra ledande kommunalråd i alliansmajoriteten. Hon är ordförande i äldrenämnden och ledamot i Kristdemokraternas partistyrelse.

  – Ebba Busch Thor har visat förmåga att gå från ord till handling och förverkliga kristdemokratisk politik i praktiken. Hon är en färgstark, ansvarsfull och tydlig politiker djupt förankrad i den kristdemokratiska värdegrunden och hon har ett stort förtroende bland partiets medlemmar, säger Alexandra Braf, nomineringskommitténs ordförande.

  – Jag är hedrad över nomineringskommitténs förtroende. Det är med ödmjukhet och stor lust som jag ställer mig till förfogande för en ny mandatperiod i Uppsala kommun. Kristdemokraterna har bidragit till stora och betydande valfrihetsreformer och satsningar inom välfärdens kärna. Men det finns mycket kvar att göra. Jag vill jobba för att ge Uppsalaborna mer makt och för att förbättra villkoren för familjer, barn och unga, säger Ebba Busch Thor.

  Jonas Segersam föreslås bli tvåa på listan. Han har tidigare varit vikarierande landstingsråd och ordförande för Kristdemokraterna i Uppsala. Han är idag egenföretagare och verksamhetschef för ett föräldrakooperativ inom barnomsorgen.

  – Jonas Segersam har en bred politisk kunskap och stor erfarenhet från landstingspolitiken samt från sin roll som företagare. Han är ett bra komplement till Ebba Busch Thor och kommer att kunna bidra med ytterligare kunskap och engagemang till kommunfullmäktigegruppen, säger Alexandra Braf.

  Nomineringskommitténs förslag till de tio första namnen på listan:

  1.    Ebba Busch Thor

  2.    Jonas Segersam

  3.    Margit Borgström

  4.    Martin Wisell

  5.   Ulla Johansson

  6.   Ingemar Virsén

  7.   Hugo Fiévet

  8.   Emelie Litsgård

  9. Mikael Bedrup

  10. Felicia Lundqvist

  En enig nomineringskommitté har förslagit valsedeln för kommunen. Målet har varit få en bred lista med olika kompetenser, spridning i ålder etc. Beslut om listan fattas av partiets årsmöte den 8 februari.

  Uppdaterad: Torbjörn Aronsson var i det ursprungliga förslaget på plats nr 3 men har valt att dra tillbaka sin kandidatur till förmån för sitt civila arbete.