• En rödgrön utgiftsexplosion före kristdemokratiskt ansvarstagande

   

  Pressmeddelande 2017-11-07

   

  Mellan 6-7 november debatterade Uppsala kommunfullmäktige mål och budget för 2018. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet hade tillsammans lagt fram ett budgetförslag som innehöll stora oansvariga satsningar för 2018, följt av åtstramningar följande år. Kristdemokraterna lade istället fram ett eget budgetförslag som innehöll ansvarsfulla och långsiktiga satsningar inom den kommunala välfärdens kärna.

   

  – Den rödgröna budget som nu har antagits för 2018 är en ren utgiftsexplosion, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd. Allt detta finansieras dessutom med en fortsatt hög skattenivå på 21,14 kronor per intjänad hundralapp där vi Kristdemokrater tillsammans med övriga allianspartier förespråkade ett återställande av vår tidigare skattesats på 20,84 skattekronor. Linköping har en krona lägre i skatt jämfört med Uppsala, och min kollega Sara Skyttedal har föreslagit ytterligare en krona lägre skatt i sitt budgetalternativ. Det är alltså egentligen inte orealistiskt med upp emot två kronor lägre i skatt i Uppsala kommun, fortsätter Segersam.

   

  – Under tiden som de rödgröna partierna suttit vid makten så har Uppsala rasat i näringslivsranking, otryggheten har ökat i kommunen och låneskulden har stigit kraftigt, säger Segersam. Vi kristdemokrater lade därför i vår budget fram förslag om att göra det mer attraktivt för företag att etablera sig i kommunen, att inrätta fler kommunala ordningsvakter och att effektivisera kommunadministrationen, fortsätter Segersam.

   

  Kristdemokraterna ville se en skattesänkning på 30 öre eftersom man anser att Uppsala har alla förutsättningar att kunna leverera en god och hållbar kvalitet i den kommunala verksamheten utan att höja skatten. Om man ser på jämförbara kommuner som alla levererar ofta bättre resultat än Uppsala, men nästan alltid med en lägre skattesats, så bör Uppsala ha alla förutsättningar att leverera en skola, vård och omsorg i världsklass utan att för den sakens skull höja skatten.

   

  – Kristdemokraternas budget innehöll en rad satsningar för att öka tryggheten och livskvalitén för Uppsalas familjer, fortsätter Segersam. Vi Kristdemokrater valde att lägga mest kommunala medel av alla partier i Socialnämnden där vi visar att vi är det parti som i högst grad bryr oss om familjerättsfrågor och samhällets allra mest utsatta medborgare. I vår budget ville vi kristdemokrater införa en äldreboendegaranti för alla över 85 år som vi kommer att fortsätta ta strid för. Kristdemokraterna kommer även i framtiden vara familjernas och de äldres röst i samhället. Vi kommer att fortsätta kämpa för mindre barngrupper, tryggare familjer och en värdigare äldreomsorg i Uppsala, avslutar Segersam.

   

  För vidare kontakt:

   

  Jonas Segersam (KD)

  Kommunalråd Uppsala

  072 567 49 14

   

  Victor Landing (KD)

  Politisk sekreterare Uppsala

  072 593 46 74