• Ett landstingsråds erfarenhet av samarbete med kommunalrådet Ebba Busch Thor

  Under mina fyra år som Kristdemokraternas enda Hälso-och sjukvårdslandstingsråd hade jag ett nära samarbete med äldrekommunalrådet, Ebba Busch Thor. Under de åren satt Kristdemokraterna i regeringen och Maria Larsson var äldreminister och Göran Hägglund var socialminister. Vi hade alla ett nära samarbete och kunde på ett unikt sätt utveckla äldreomsorgen och sjukvården i Uppsala. Under den här tiden arbetades Lagen om valfrihet fram, en lagstiftning som både Maria Larsson och Göran Hägglund drev igenom och som Ebba och jag implementerade i kommunen samt landstinget.

  Ebba och jag har under de år som hon varit kommunalråd haft förmånen att inviga en hel del nya lokaler som varit till gagn för medborgarna i Uppsala. Bland annat var Ebba med och invigde seniorgården i Uppsala, ett boende för 55+. Äldre-och socialpolitiken har gått som en röd tråd från Regeringskansliet till att nå medborgarna i Uppsala kommun.

  Ebba Busch Thor valdes 2010 till kommunalråd i Sveriges fjärde största stad, Uppsala. Redan innan hon valdes hade hon varit med och drivit på för förändring i äldrenämnden, den nämnd som hon sedan blev ordförande för. Äldreomsorgen i Uppsala kommun genomgick stora förändringar under Ebbas tid.

  Strax innan valet 2006 valde det då S-styrda landstinget att anmäla Uppsala kommun, styrt av socialdemokraterna till länsstyrelsen för att kommunen hade för få boendeplatser. Något som Alliansen såg till att ändra på när de tillträdde och sedan dess har boendeplatserna ökat markant. Med Ebba som äldrekommunalråd arbetade Uppsala kommun fram stora valfrihetsreformer som bidragit till den goda äldreomsorg som idag bedrivs i kommunen. De senaste åren har samarbetet mellan landstinget och kommunen fungerat utmärkt och präglats av stor flexibilitet och en bra dialog. Ett tydligt exempel på detta var under julhelgen då kommunen tog hem patienter efter max 5 dagar och inte 5 vardagar som lager kräver. Det innebar och har inneburit en stor lättnad för Akademiska sjukhuset.

  Ebba kan inte ensamt tackas för dessa insatser men hennes vilja att hitta de bästa lösningarna och hennes ledarskap har varit en bidragande faktor. Landstinget och kommunen har även jobbat tillsammans i arbetet med Palliativt centrum,  gemensamma stödteam för personer med neuropsykiatriska funktionshinder, mobil äldreakut och en rad andra verksamheter. Något som varit väldigt uppskattat.

  Ebba har en förmåga att skapa den entusiasm, kreativitet och ansvarskännande som krävs för  strategisk politikutveckling. Samtidigt har hon en unik förmåga att förmedla och förklara vårt budskap. Detta gör att jag tror att hon kommer att bli en utmärkt partiledare.

  Anna-Karin Klomp
  Oppositionsråd (KD)
  Landstinget i Uppsala län
  0706116082