• Hösthälsning från länets riksdagsman och distriktsordförande

   

  Mycket arbete! Mycket glädje!

  Med ett år kvar till valet i september, och Europavalet redan den 25 maj 2014, vet vi att det är ett hektiskt år vi har framför oss. Mycket arbete! Mycket glädje!

  Redan nu har arbetet med att hitta gamla och nya kandidater påbörjats, men det är inte bara kandidater som behöver vara på plats till valet. Vi behöver också en valstrategi – och fråga oss hur vi på bästa sätt lyfter fram den kristdemokratiska politiken för väljarna. Hur skulle Sverige och Uppland med sina kommuner se ut om vi fick bestämma? Vad är vår vision?

  Med stor frimodighet kan jag säga att kristdemokraterna gör skillnad. Vi är med och bygger ett gott samhälle. Vi står för värderingar som behöver få starkare ge- nomslag – inte svagare. Vi sätter tydliga prioriteringar där familj, arbete-skola och goda välfärdslösningar står i centrum.Om vi inte regerat under de gångna sju åren hade Sverige inte haft något vårdnadsbidrag i dag. Det är välkänt att det finns krafter inom Folkpartiet som är kritiska; Socialdemokraterna är direkt fientliga och lovar att avskaffa.

  Vi har gett många hushåll mer makt över det egna livet. Jobbskatteavdraget innebär t.ex att en sjuksköterska eller betongarbetare som tjänar 26 000 kronor i månaden fått sin skatt sänkt med 1 700 kr i månaden. Det motsvarar mer än en och en halv extra månadslön på ett år efter skatt.

  Om vi inte regerat hade inte Sveriges pensionärer fått någon skattesänkning alls –Socialdemokraterna sänkte inte deras skatt en enda gång under sina 12 år vid makten, och det är vi som kämpat för dem i regeringsförhandlingarna. Procentuellt sett går den största sänkningen till dem med lägsta inkomsterna.

  Vi har infört förbättrat föräldrastöd. Vi har stärkt utsatta barns rättigheter. Vi har avskaffat fastighetsskatten och förändrat det systemet i grunden. Vi har infört eget val inom vård, äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Vi har stärkt kvalitet inom omsorgen. Vi har infört en kömiljard som halverat köerna i landsting och regioner. Vi har genomfört en tandvårdsreform och psykiatrisatsning med fokus bland annat på de unga. Vi har bevarat en-procentsmålet i biståndet. Vi har infört avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer.

  Och så kan listan göras längre och längre på hur Kristdemokraterna på ett unikt sätt bidragit. Men vi vinner inga nya segrar på gamla löften – även om de är uppfyllda. Nu behöver vi på både kommun-, landstings- och riksnivå arbeta fram nya frågor att driva. I det arbetet är din insats viktig:

  Vad brinner du för? Vad hör du dina grannar, arbetskamrater eller förenings- vänner prata om? Vad engagerar de unga? Och framför allt: Vad är hjärtat av kristdemokratin för dig? Dessa och många andra frågor behöver vi börja ställa oss – inte primärt för att vinna valet, utan för att vi ser att den kristdemokratiska värdegrunden redan har fört Sverige, och samarbetet i Alliansen, i en bättre och mer människovänlig riktning.

  Under valåret 2014 behöver vi ta nya steg och göra ännu bättre ifrån oss. Den kristdemokratiska värdegrunden behöver få ännu mer konkret politiskt innehåll. Och när det går väl för den stad och det land vi är satta att arbeta i, ja då kommer det goda tillbaka till oss! Det är så vi vinner val. Det är så vi får förtroende.

  Mikael Oscarsson, distriktsordförande